Wereldwijde energie transformatie

23-04-2018   |   Een routekaart naar 2050

Hernieuwbare energie moet zes keer groter worden om de doelen van Parijs te halen Parijs stelde dat de stijging van de temperatuur ruim beneden de 2 oC moest blijven. Dit rapport (april 2018) van het internationaal agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) laat zien dat een 90% reductie van CO2 bereikt kan worden door een combinatie van hernieuwbare energie en energie efficiency. Bovendien kan dit gebeuren met technologieën die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en overal verkrijgbaar zijn. Hoewel verschillende paden de klimaatverandering kunnen beperken, bieden hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie de optimale route om de meeste emissiereducties met de benodigde snelheid te realiseren.

De werkelijke trends in CO2-uitstoot zijn nog niet op schema. Onder het huidige en geplande beleid (inclusief nationaal vastgestelde bijdragen krachtens de Overeenkomst van Parijs) zou de wereld zijn energiegerelateerde koolstofbudget in minder dan 20 jaar opgebruiken. Zelfs dan zouden fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool de komende decennia de wereldwijde energiemix blijven domineren.

Het "koolstofbudget" om de opwarming van de aarde onder de 2 ° C te houden, zal in minder dan 20 jaar op zijn.20180423 carbon budget.jpg

Het is technische haalbaar om de wereldwijde temperatuurstijging onder 2 graden Celsius (° C) te houden. Het zou ook economisch, sociaal en milieuvriendelijker zijn dan het pad dat voortvloeit uit de huidige plannen en beleidsmaatregelen, in het rapport bekend als de referentiezaak. Het mondiale energiesysteem moet echter een grondige transformatie ondergaan, ter vervanging van het huidige systeem dat grotendeels gebaseerd is op fossiele brandstoffen.

Het totale aandeel van hernieuwbare energie moet stijgen van ongeveer 18% van het totale eindverbruik van energie (in 2015) tot ongeveer tweederde in 2050. In dezelfde periode zou het aandeel van hernieuwbare energie in de energiesector toenemen van ongeveer een kwart tot 85%, voornamelijk door groei in de opwekking van zonne- en windenergie. De energie-intensiteit van de wereldeconomie zal met ongeveer tweederde moeten dalen, waardoor de energievraag in 2050 tot iets minder dan in 2015 zal dalen. Dit is haalbaar, ondanks aanzienlijke bevolkingsgroei en economische groei, door de energie-efficiëntie aanzienlijk te verbeteren, vindt het rapport.

Hernieuwbare energie zou tegen 2050 tweederde van de energiemix kunnen uitmaken, met een aanzienlijk verbeterde energie-intensiteit.

Hoewel de energiesector al een aanzienlijke decarbonisatie heeft gekend, moet die vooruitgang worden versneld. Aangezien koolstofarme elektriciteit de belangrijkste energiedrager wordt, zou het aandeel elektriciteit dat wordt verbruikt in de eindgebruikssectoren (gebouwen, warmte en transport) moeten verdubbelen, van ongeveer 20% in 2015 tot 40% in 2050. Hernieuwbare energiebronnen moeten ook uitbreiden aanzienlijk als een bron voor direct gebruik, inclusief transportbrandstoffen en directe warmte, voegt het rapport toe. De analyse is gebaseerd op de globale routekaart van IRENA voor opschaling van hernieuwbare energie, bekend als REmap.

De wereldwijde energietransformatie is economisch zinvol. Toch roept het onverwijld meer investeringen in koolstofarme technologieën op. Inzicht in de sociaaleconomische voetafdruk is ondertussen essentieel. De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen zou meer energiebanen moeten opleveren dan die welke verloren gaan in fossiele brandstoffen, blijkt uit de analyse van IRENA. Het zou ook het wereldwijde bbp met 1% verhogen in 2050 en de algehele welvaart aanzienlijk verbeteren.

De energietransitie zou tegen 2050 meer dan 11 miljoen extra energiebanen opleveren.
Toch kan de beoogde energietransformatie niet vanzelf plaatsvinden. IRENA's rapport identificeert zes aandachtsgebieden waar beleid en besluitvormers moeten handelen.

Download Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 voor meer informatie.

Kerncijfers en bevindingen worden ook gepresenteerd in een slide-deck met een algemeen rapport.

De infografieken hieronder illustreren de belangrijkste indicatoren van de mondiale energietransformatie in eindgebruik- en energiesectoren:

o Indicatoren voor energiegebruik in de sector Vervoer

o Indicatoren voor energiegebruik in de sector gebouwen

o Indicatoren voor energiegebruik in de industriesector

o Indicatoren voor energieverbruik in de energiesector

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht