Combineren CSP-PV centrales verlaagt kosten

10-05-2018   |   Zuid-Afrika wil kostenverlaging door combineren CSP-PV centrales

Internationale technologie- en infrastructuurgroep Abengoa, die een portfolio van drie geconcentreerde zonne-energieprojecten (CSP) in Zuid-Afrika heeft ontwikkeld, gelooft dat het combineren van CSP met fotovoltaïsche (PV) zonne-energie de logische volgende stap is om CSP-kosten te verlagen, terwijl ook de zonne-energie op afroep geproduceerd wordt.

De Spaanse groep voltooide onlangs na een bouwperiode van 29 maanden de 100 MW XiZa Solar One parabool-trog CSP-centrale in Pofadder, Noord-Kaapstad.

XiNa, dat 'helder licht' betekent in de Khoisan-taal van Nama-Damara, bevindt zich in de buurt van Abengoa's 100 MW Kitau Solar One parabolische-trog centrale, die sinds 2015 in bedrijf is. De 50 MW Khi Solar One zonnetoren van Abengoa, die in de buurt van Upington ligt, begon met de productie in 2016.

Dominic Goncalves, vice president van Abengoa Business development in Zuid-Afrika, vertelt Engineering News Online dat de groep optimistisch blijft over de toekomst van CSP, ondanks kritiek op de kosten van de technologie en recente vertragingen in het inkoopprogramma voor hernieuwbare energie van Zuid-Afrika.

Hij zegt dat er de afgelopen vier jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de schaal en efficiëntie van CSP-projecten ontwikkeld in het Midden-Oosten, Afrika, China, Noord- en Zuid-Amerika en die al hebben geholpen de bedrijfskosten te verlagen.
Echter, het bouwen van hybride centrales, die zowel CSP en PV gebruiken, zou kunnen helpen om de kosten nog verder te verlagen. Een dergelijke aanpak wordt al nagestreefd in Marokko, waar overdag goedkope PV-installaties zullen worden gebruikt, terwijl de thermische zonne-energie die met CSP wordt geproduceerd, wordt opgeslagen in tanks die 's nachts worden vrijgegeven aan de stoomgeneratoren, of wanneer er overdag te weinig zonnestraling voor PV-opwekking is.

Alle drie de Zuid-Afrikaanse centrales van Abengoa hebben al een opslag voor gesmolten zout. De R 9,5 miljard (ca. € 650 miljoen) kostende XiNa centrale bevat vijf en een half uur opslag, waardoor deze tijdens de avondpiek van 16:30 tot 21:30 uur energie kan leveren.

Feitelijk omvat de energieleveringsovereenkomst van XiNa's met Eskom zelfs een stimulans voor piekproductie. Voor de periode van april 2018 tot maart 2019 is het standaardtijdtarief vastgesteld op R 2.151,28 (= € 146,38) / MWh, terwijl het piektijdstarief R 5.808,47 (= € 396,19) / MWh is.

"Technisch is het nu mogelijk om thermische zonne-energietechnologie zoals XiNa bijna 24 uur per dag beschikbaar te hebben, alhoewel dit een extra grote opslag vereist tegen hogere kosten."

Mocht Zuid-Afrika besluiten nog meer CSP-capaciteit te verwerven, dan denkt Goncalves dat de productiekosten met ongeveer 30% kunnen worden verlaagd door de twee belangrijkste zonnetechnologieën van CSP en PV samen te voegen.

De toekomst van de energiemix van Zuid-Afrika zal echter in de eerste plaats afhangen van de uitkomsten van een evaluatie van het Integrated Resource Plan (IRP) voor elektriciteit van het land, waarvan energieminister Jeff Radebe heeft bevestigd dat dit momenteel gaande is.

"Het ministerie van Energie bevindt zich in een vergevorderd stadium van het finaliseren van de herziening van de IRP, die verdere beleidszekerheid zal bieden voor de elektriciteitsproductie-infrastructuur voor de komende 20 tot 30 jaar," zei Radebe tijdens het recente Japan–Africa Public Private economische forum dat in Johannesburg plaats vond.

Ondanks een recente aanhoudende vertraging in de uitrol van hernieuwbare energie in Zuid-Afrika, bevestigt Goncalves dat Abengoa "meer dan bereid" is om deel te nemen aan nieuwe projecten, eraan toevoegend dat de groep is aangemoedigd door de recente opleving van het aanbestedingsprogramma voor onafhankelijke hernieuwbare energie en ondertekening van energie-inkoopovereenkomsten (PPA’s) voor 27 vertraagde projecten.

Om hernieuwbare energie projecten en technologieën in te zetten op een manier die kosten en risico's beperkt, is het echter fundamenteel noodzakelijk om voorspelbare, robuuste programma's te hebben.

Een dergelijke omgeving is niet alleen noodzakelijk voor het aantrekken van investeringen in hernieuwbare energie, maar ook voor de andere mogelijke publiek-private investeringsgebieden waaraan Abengoa graag wil deelnemen, zoals het voorgestelde gas-to-power programma en mogelijke ontziltingsprojecten.

Wereldwijd behandelen Abengoa's zeewater omgekeerde osmoseinstallaties 1500 miljoen liter per dag, wat volgens Goncalves ongeveer drie keer het waterverbruik van Kaapstad is.

"In feite hebben we dit jaar twee grote ontziltingsprojecten in het Midden-Oosten en Marokko gekregen die meer dan het totale waterverbruik van Kaapstad zouden dekken."

Origineel artikel (engels): Terence Creamer, Helios CSP, 7 mei 2018« Terug naar nieuwsoverzicht