Energieagenda minister Kamp

07-12-2016

Minister Kamp kwam vandaag met zijn Energieagenda - naar een CO2-arme energievoorziening - waarin hij de route beschrijft naar een vrijwel CO2-loze energievoorziening in 2050. Download het rapport hier. Het rapport  zet in op energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeren in hernieuwbare energie. De eerste reacties van de politiek partijen zijn kritisch, de meesten vinden het niet ambitieus genoeg. Het moet sneller, vinden PvdA, GL, CU en SP (mits het betaalbaar blijft voor lage inkomens). De PVV vindt het weggegooid geld (zie nu.nl). Overigens zijn de programma's van de kritische partijen zelf ook niet zo ambitieus: geen enkele partij neemt het klimaatakkoord serieus. Veel "gratis politiek", schreef de Volkskrant een paar weken geleden.

Zo onderschrijven de meeste partijen behalve de PVV wel de 2 graden doelstelling van het klimaatakkoord in Parijs, maar blijven ze vrijwel allemaal vaag over de invulling hoe die te bereiken.

VVD: score slecht, weining concrete doelstelling buiten de 2 graden doelstelling, wel beperkingen.
PvdA: score goed, noemt ook de 1,5 graden doelstelling en een aantal concrete maatregelen zoals klimaatwet en tussenstappen. Vanaf 2025 alleen emissieloze auto's te koop.
Groen Links: score goed, veel concrete maatregelen zoals klimaatwet en tussenstappen. Alle woningen binnen 15 jaar van het gas af.
Socialistische Partij: score matig, wel concrete maatregelen zoals klimaatwet, maar ook een aantal maatregelen uit het programma verdwenen zoals heffing op vliegen. Over wind op land wordt niet meer gesproken.
CDA: score slecht, klimaatakkoord wordt genoemd maar vrijwel geen concrete maatregelen.
PVV: score zeer slecht, er staat eigenlijk niets over in het programma en wat er staat is negatief: geen geld voor windmolens, wegenbelasting halveren.
D66: score goed, er worden concrete maatregelen genoemd zoals vanaf 2025 alleen elektrische auto's te koop.

Afgezien van de tussendoelen komt geen enkele partij echt uit op een versnelling (bv 2040 vrijwel CO2 neutraal) maar zitten ze allemaal op meer dan 95% CO2 vrij net als de minister. Lees het artikel