Hernieuwbare Energie komt in 2030 ook uit het buitenland

18-01-2017

We zijn te gast bij Green Desert Solutions Edisonweg 30, 4207 HG Gorinchem. De bijeenkomst is van 14:00 tot 16:00 uur met netwerkborrel tot 17:00 uur en inloop vanaf 13:30.

Agenda Jaarvergadering

13:30     Inloop

14:00     Opening                                           Sietse de Haan
Gebruikelijke stukken voor jaarvergadering

14:45 Koffiepauze

 

15:00 Lezing                                                                                    

-          Ir. Frans Rooijers directeur van CE-Delft bereidt gevonden een lezing te houden met als titel: Hernieuwbare Energie komt in 2030 ook uit het buitenland.

15:40  Daarnaast zal Green Desert Solutions een update geven van waar ze nu, een jaar na de oprichting staan.

16:15  Netwekborrel

17:00 Sluiting