Klimaatvluchtelingen en klimaatbeleid

23-05-2017

14:00 Welkom en inleiding Sietse de Haan voorzitter Vereniging voor Zonnekrachtcentrales u

14:10 uur Lezing Jan Vos (voormalig TK-lid PvdA) Hij belicht de Afrikaanse problematiek in de internationale klimaat en energie context.

14:45 Korte Pauze

15:00 uur Lezing Paul van den Oosterkamp: (ECN) Hij belicht de huidige energie situatie in het MENA gebied met de nadruk op de Sub-Sahara. 

16:00 uur Netwerkborrel

Op dit moment voltrekt zich een humanitaire ramp in de Sub-Sahara landen. Veel mensen zijn op de vlucht voor de droogte (soms in combinatie met oorlog). We kunnen verwachten dat de klimaatvluchtelingen een steeds terugkerend politiek thema zal worden de komende jaren.

Onze vereniging, de vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseert een paar keer per jaar een thema-middag in dit geval is het thema: "Klimaatvluchtelingen en klimaatbeleid"

 Onze vereniging stelt zicht ten doel de klimaatverandering aan te pakken door zo snel mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energie, waarbij we denken dat de woestijnen een belangrijke rol zullen gaan vervullen. We zien daar voor de Sub-Sahara landen een ideale mogelijkheid om zich te ontwikkelen, geweldige zonomstandigheden, terwijl die landen over het algemeen niet beschikken over een behoorlijke infrastructuur wat elektriciteit betreft, één van de voorwaarden voor economische ontwikkeling. Maar ook voor de mogelijkheid om schoon drinkwater te produceren. Onze vereniging gaat zich daar de komende jaren voor inzetten. Probleem de landen zijn extreem arm.

Wat is de verantwoordelijkheid van Europa (Nederland) als het gaat om dit probleem.  Wat moet er gebeuren in het kader van het klimaatakkoord van Parijs, wat in het kader van ontwikkelingssamenwerking, wat in het kader van terrorisme bestrijding.