Niet alle landen op koers om klimaatdoelen te halen

13-11-2016

  • ·         naar de PBL Climate Pledge INDC tool
  • Niet alle landen op koers voor bereiken klimaatdoelen
  • Van de 25 landen en regio's die zijn onderzocht - alleen grote CO2-uitstotende landen - zijn er 7 (min of meer) op koers om de doelen die ze zichzelf voor 2025 of 2030 gesteld hebben met huidig beleid te bereiken. Deze landen zijn Brazilië, Chili, China, India, de Russische Federatie, Turkije en Oekraïne.

In de andere onderzochte landen (Argentinië, Australië, Canada, Colombia, Congo, Ethiopië, de EU, de Filippijnen, Indonesië, Japan, Kazachstan, Mexico, Marokko, Saoedi Arabië, Thailand, de Verenigde Staten, Zuid Afrika en Zuid Korea) zijn extra maatregelen nodig om de doelen te bereiken. Dit betekent overigens niet dat een land dat zijn doelen waarschijnlijk zal halen strenger beleid voert dan een land dat nog niet zo ver is. Dit hangt onder andere af van hoe ambitieus een land zijn doelen heeft gesteld en de beleidsprocessen in dat land.
Voortgang in reduceren van uitstoot van broeikasgassen verschilt ook per land
De onderzoekers zagen ook dat in sommige landen, zoals Australië, China, India, Mexico, Saoedi Arabië en Turkije, het huidige beleid er naar verwachting pas na 2030 voor zorgt dat de uitstoot van broeikasgassen afneemt, vooral vanwege de verwachte sterke economische groei in die landen. In andere landen zorgt het beleid ervoor dat naar verwachting de uitstoot stabiel blijft of verder afneemt.
Nog meer inspanning nodig om beneden 2 graden opwarming te blijven
Maar zelfs als de klimaatdoelen van alle landen geheel worden gehaald, is dit lang niet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C, of zelfs 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs is afgesproken. Eerdere studies hebben al aangetoond dat met de huidige plannen mondiale temperaturen naar verwachting zouden stijgen met 2,6 of 3, °C aan het eind van de eeuw. Om de ambitie van Parijs te halen is strenger klimaatbeleid nodig.