Waterstof uit de Woestijn

07-05-2018

Bijeenkomst 8 juni 2018
Agenda:

14:30 - 15:00 Inloop

15:00 - 15:05 Opening

15:05 - 16:00 Lezing Prof. dr. Ad van Wijk over 'Waterstof uit de woestijn'. Prof. dr. Ad van Wijk (Future Energy Systems, Afdeling Process & Energy, Faculteit 3mE, TU Delft) is een van de meest invloedrijke ondernemers en innovators op het gebied van duurzame energie in Europa. In 1984 was hij mede-oprichter van Ecofys, een kennisbedrijf op het gebied van duurzame energie, dat uiteindelijk uitgroeide tot Econcern. Hij is een pleitbezorger van de waterstofeconomie en grootschalige opslag van energie via waterstof. *

Lecture Prof. dr. Ad van Wijk about 'Hydrogen from the desert'. Prof. dr. Ad van Wijk (Future Energy Systems, Process & Energy Department, Faculty of 3mE, TU Delft) is one of the most influential entrepreneurs and innovators in the field of sustainable energy in Europe. In 1984 he co-founded Ecofys, a knowledge company in the field of sustainable energy, which eventually grew into Econcern. He is an advocate of the hydrogen economy and large-scale storage of energy via hydrogen.

16:00 - 17:00 Lecture Dr. Martin Roeb on 'The production of solar fuels including hydrogen using Concentrated Solar Power'. Dr. Martin Roeb graduated in chemistry from the University of Cologne and obtained his PhD in physical chemistry at the same university. Since 1999 he has been working as a scientist, project manager and group leader in the Solar Research Division of DLR in the field of applications for high temperatures on solar energy. He took over the management of the "high temperature solar-chemical engineering " team. In addition to his many publications, he was awarded a dozen awards including the prestigious Descartes Research Prize 2006 from the EU for the Hydrosol project, as well as the WHEC Award 2014 for "exceptional oral presentation" in Korea.

Lezing Dr. Martin Roeb over 'De productie van solar-fuels waaronder waterstof met behulp van Concentrated Solar Power'. Dr. Martin Roeb studeerde chemie aan de Universiteit van Keulen en promoveerde in de fysische chemie aan dezelfde universiteit. Sinds 1999 is hij werkzaam als wetenschapper, projectmanager en groepsleider in de DLR-divisie Solar Research op het gebied van toepassingen voor hoge temperaturen op zonne-energie. Hij nam het beheer over van het team "hoge temperatuur zonne-chemische engineering". Naast zijn vele publicaties werd hij bekroond met een tiental onderscheidingen, waaronder de prestigieuze Descartes Research Prize 2006 van de EU voor het Hydrosol-project, evenals de WHEC Award 2014 voor "uitzonderlijke mondelinge presentatie" in Korea.

17:00 - Viering 10-jarig jubileum met een netwerkborrel met hapjes en drankjes.

De entree voor leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden is € 10,-.

Graag aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

* Via onderstaande link kun je naluisteren het interview op radio 1 dd. zaterdagmorgen 14 juli 2018, afgenomen aan Prof. Dr. Ad van Wijk over waterstof als energiedrager zo eenvoudig mogelijk en aansprekend uitgelegd: 

https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/464448-waterstof-de-nieuwe-smeerolie-van-de-duurzaamheid