Welkom op onze website

We hebben een zonnige boodschap voor u!

 

20120319 zonnetoren.jpg

Het zonlicht concentreren, met de hitte stoom maken, met de stoom elektriciteit opwekken. 

Meer over deze vorm van elektriciteit maken, die men ook wel Concentrated Solar Power (CSP) noemt vindt u op deze website. Voor een snelle indruk bekijk bv. dit filmpje (Desertec Foundation 1,5 min), of deze (Dii Renewable Energy bridging continents 3 min) 

 

Geconcentreerde zonne-energie langdurig opslaan

Energie uit de zon opslaan voor meer dan een decennium!

20190217 Solar-Thermal-Energy-Storage.jpg

Wetenschappers in Zweden hebben een gespecialiseerde vloeistof ontwikkeld, een thermische zonnebrandstof die energie uit de zon kan opslaan voor meer dan een decennium.

"Een thermische zonne-energie-brandstof is als een oplaadbare batterij, maar in plaats van elektriciteit doe je er zonlicht in en wordt er warmte, op aanvraag geactiveerd", legt Jeffrey Grossman, ingenieur bij MIT uit.


Geplaatst op 17-02-2019 | Lees verder

China maakte PV- Zonnepanelen goedkoop

Is Concntrated Solar Power de volgende?

20190115 Supcon 50 MW image@CSPPLaza.jpg China verdubbelt de totale wereld-wijde capaciteit van geconcentreerde zonne-energie (CSP) van vandaag, de potentiele impact van deze ambitie, en nieuwe record lage kosten kunnen een gigantische impact hebben op de toekomst van CSP. In het huidige vijfjarenplan van China wordt CSP genoemd als een van de 12 "mega-projecten van wetenschappelijk onderzoek" en als een van de "sleutel energietechnologieën." 
Suucon solar China 50 MW image@cspplaze

Geplaatst op 06-02-2019 | Lees verder

Emission gap report 2018

De klimaatdoelen vragen om grotere stappen

20181127 EGR-2018 welke landen op schema.jpg

Volgens het rapport van de Verenigde naties hebben de landen wel veel afgesproken in Parijs maar er zijn nog maar weinig landen echt in beweging gekomen. Om de twee graden doelstelling te halen moeten de inspanningen verdrievoudigd worden. Om de anderhalve graad doelstelling te halen moeten we on zelfs vijf keer zoveel inspannen. 


In de figuur hierboven ziet u welke landen op schema liggen (groen) en welke niet (rood) aan de grootte van de blokjes kunt u zien hoe groot de uitstoot is. 

Geplaatst op 27-11-2018 | Lees verder

CO2 opslag met behulp van CSP

Geconcentreerde zonne-energie sleutelrol in een koolstofarme economie

20181123 trogspiegel.jpg 

Geconcentreerde zonne-energie (CSP) zal een sleutelrol spelen in een koolstofarme economie omdat het warmte kan produceren zonder CO2 uit te stoten. Hoewel we al eeuwenlang warmte produceren voor industrieel gebruik door fossiele brandstoffen zoals steenkool, of meer recentelijk olie en gas, te verbranden, kunnen we in de toekomst eenvoudig warmte produceren met zonlicht (CSP). 

Geplaatst op 23-11-2018 | Lees verder

CSP zal tot 2023 met 87% groeien

CSP zal met 87% groeien in 2023, 32% meer dan in 2012-17

20181118 Concentrated-Solar-Power-2023.jpg

Geconcentreerde zonne-energie (CSP) zal

naar verwachting 87% (4,3 GW) groeien

tot 2023, 32% meer dan in 2012-17.

China leidt met 1,9 GW, gevolgd door 1 GW

van projecten voor geconcentreerde

zonne-energie die ontwikkelingsbanksteun ontvangen in Marokko en Zuid-Afrika,

1 GW in het Midden-Oosten en 300 MW

elk in Australië en Chili.

Geplaatst op 18-11-2018 | Lees verder

World Energy Outlook 2018

Onderzoek naar toekomstiege patronen in wereldwijde energiesystemen

20181113 WEO-208.jpg

Terwijl de geografie van het energieverbruik zijn historische verschuiving naar Azië voortzet, vindt WEO 2018 gemengde signalen over het tempo en de richting van verandering

 

Grote transformaties zijn aan de gang voor de mondiale energiesector, van toenemende elektrificatie tot de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, omwentelingen in de olieproductie en globalisering van aardgasmarkten. Over alle regio's en brandstoffen bepalen beleidskeuzes van overheden de vorm van het energiesysteem van de toekomst. 

Geplaatst op 15-11-2018 | Lees verder

Hernieuwbare energie in de Sahara bengt regen

Grote hoeveelheden zonnepanelen en windparken leveren niet alleen energie

20181009 regenvaldeur grote zonnekrachtcentrales 180906141611_1_540x360.jpg

Onderzoekers hebben uitgedokterd wat voor gevolgen het opzetten van wind- en zonneboerderijen op het klimaat hebben in 's werelds grootste woestijn. Want hoewel dit omgevingen effectief is tegen klimaatverandering en tegengaan, kan dat ook leiden tot veranderingen van het klimaat. Over het algemeen rapporteren de schadelijke gevolgen voor de regio alleen maar ten goede komen. Zo zou de woestijn weleens groener kunnen worden.


Geplaatst op 18-10-2008 | Lees verder

Ontzilting via de zon

Ontzilten met CSP krijgt in Amerika stimulans in 14 projecten

20180914 ontzilting via de zon jpg.jpg

WASHINGTON, D.C. - Deze zomer kondigde het Amerikaanse Department of Energy (DOE) 21 miljoen dollar subsidie ter beschikking te stellen aan voor nieuwe projecten ter bevordering van thermische ontzilting via zonne-energie. Schoon drinkwater kan gemaakt worden door zeewater of verontreinigd water te ontzilten. Bij de huidige methoden is bijna steeds veel elektriciteit nodig. 

Geplaatst op 16-09-2018 | Lees verder

Waterstof uit hernieuwbare bronnen

De sleutel tot een koolstofarme toekomst?

20180901 IRENA_2018-09-01_Hydrogen_outlook_cover.jpg

De nieuwste technologische visie van IRENA 'Hydrogen from Renewable Power' werd gelanceerd tijdens "IRENA's Innovation week" . Terwijl de wereld ernaar streeft om de uitstoot te verminderen, is energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen opgedoken als koploper in de transformatie van koolstofarme energie. Vandaag zijn hernieuwbare energiebronnen verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de mondiale stroomopwekking. In  2017 werd er 167 GW (meer dan de totale geïnstalleerde elektriciteits-capaciteit van Brazilië) geïnstalleerd. Toch blijft de rol van hernieuwbare energie in sectoren zoals transport en industrie achter.

Geplaatst op 08-09-2018 | Lees verder

Zes transformaties voor duurzame ontwikkeling

IIASA beschrijft wat nodig is om VN doelstellingen te halen

20180710 rapport IIASA WORLDin2050.png

10 juli 2018 Het initiatief Wereld in 2050 (TWI2050) heeft een nieuw rapport gelanceerd, die de wereld in staat zullen stellen om de VN Sustainable Development Goals (SDG's) te behalen.
"Het TWI2050-rapport verkent zes transformaties en paden die een alomvattende aanpak volgen om de 17 SDG's te bereiken, met het oog op een welvarende en gezonde toekomst voor iedereen op een veerkrachtige en gezonde planeet. De nadruk ligt op synergieën en meerdere voordelen die de SDG's haalbaar maken, "zegt IIASA adjunct-directeur-generaal Nebojsa Nakicenovic.


Geplaatst op 09-08-2018 | Lees verder