Veel Nieuwe HVDC elektriciteitslijnen gepland

08-03-2014   |   Voor 2020 komen er wereldwijd 110 High Voltage DC lijnen bij

HVDC elektriciteitslijnen hebben het voordeel dat ze minder verliezen hebben. Voor transport van grote hoeveelheden elektriciteit over grote afstanden zijn ze dan ook zeer geschikt.

Het rapport laat zien wat er gepland en onder constructie is en concludeert dat er voor 2020 110 van deze lijnen bijkomen. Hoewel AC (wisselspanning) nog steeds de boventoon voert is DC (gelijkspanning) sterk in opkomst. Omdat ze tot twee keer zo efficiënt zijn, zijn ze zeer geschikt voor de verbinding tussen regionale systemen. Ze voorkomen instabiliteit.

De groei in de vraag naar elektriciteit, de transport problemen en de instabiliteit van het netwerk zijn de drijvende krachten achter nieuwe vraag naar HVDC systemen, aldus Krstoffer Torvik, senior research analist bij Navigant Research. Bijna 333 gigawatt (GW) aan nieuw HVDC transport capaciteit zal tussen 2013 en 2020 toegevoegd worden, dat is inclusief de bijna 200 GW in China alleen.

Wat de markt voor HVDC ook stimuleert is de toenemende integratie van hernieuwbare bronnen, met name off-shore windenergie. Diverse regeringen in Europa hebben doelstellingen geformuleerd voor de ontwikkeling van off-shore windenergie. Deze windparken vragen om geavanceerde HVDC oplossingen.

Commentaar: De groei van HVDC lijnen is een logische en prettige ontwikkeling. Alleen met supergrids kunnen we er voor zorgen dat we 100% hernieuwbare energie kunnen doorvoeren. De transportlijnen hebben een grotere capaciteit dan vergelijkbare AC hoogspanningslijnen, zodat je er minder van nodig hebt ook geven ze geen elektromagnetische straling af. Het lijkt er op dat de ontwikkeling nu een soort wildgroei is, overal waar een probleempje is wordt een HVDC transportleiding aangelegd. Het zou van beleid getuigen als de EU met een visie op de toekomst ook een visie heeft over het supergrid opgebouwd uit HVDC lijnen. Het Desertec industrial initiative heeft daar duidelijk wel een visie op. Zie b.v. het rapport Desert Power 2050

http://www.pennenergy.com/articles/elp/2014/03/report-110-hvdc-transmission-lines-will-be-built-by-2020.html

http://www.onlinetes.com/high-voltage-dc-electricty-transmission-lines-3414.aspx

http://www.digitimes.com/news/a20140305PR204.html

pressrelease

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht