Twee graden temperatuurstijging onhaalbaar?

13-04-2014   |   Broeikasgassen nemen snel toe ondanks beperkingen

Vandaag 13 april is in Berlijn het  rapport van de derde werkgroep van internationale klimaatgroep van de verenigde naties (het IPCC) vrijgegeven. De uitstoot van broeikasgassen steeg tussen 2000 en 2010 sneller dan in de drie daaraan voorafgaande decennia. Dit rapport, genoemd "Klimaatverandering in 2014: Compenserende maatregelen als gevolg van klimaatverandering" , is de derde op rij. Als laatste zal in oktober het synthese rapport verschijnen. Daarmee is de vijfde rapportage van de Verenigde Naties een feit. Het vorige rapport uit 2007 was al niet hoopgevend, dit rapport is zeker niet optimistischer.

De aanleiding, de toenemende stijging van de broeikasgassen, is geen prettige constatering. Zie ook de twee rapporten van werkgroep I over de wetenschappelijke achtergrond, en werkgroep II over de kwetsbaarheid en de mogelijkheden die te beperken. Deze bijdrage van de derde werkgroep beschrijft de mogelijkheden die er zijn om de gevolgen te verzachten. De mogelijkheid bestaat nog steeds om binnen de twee graden temperatuurstijging te blijven.  - Deze stijging wordt algemeen gezien als het maximum waarmee we nog kunnen dealen, daarboven krijgen we te maken met mechanismen die we helemaal niet meer in de hand hebben en waarvan de gevolgen ook moeilijk te voorspellen zijn. -

Het rapport heeft 1200  scenario's verzameld die door 31 instituten zijn vervaardigd. Eén van de conclusies uit die scenario's is dat voorde opwekking van elektriciteit het noodzakelijk is om naar een vrijwel CO2 neutrale opwekking te gaan. Maar dat is nog niet voldoende, ook op ander vlak zal veel efficiënter met energie omgegaan moeten worden.

De uitdaging zal zijn om de groeiende economieën en de groei van de wereldbevolking los te koppelen van de groei in vraag naar (vervuilende) energie.

Lees ook het persbericht

Lees ook de samenvatting voor beleidsmakers

Lees ook het commentaar in de Volkskrant: Klimaatpanel: Ingrepen nodig om "tweegradendoel" te halen.

Lees ook het commentaar in NRC-Next: Klimaatverandering VN: Duurzame energie is niet heel duur

Hoor het commentaar van Jan Paul van der Soest in een intervieuw met Vroege vogels van 20-04-2014« Terug naar nieuwsoverzicht