World energy outlook 2015

10-11-2015   |   Temperatuurstijging naar 2,7 graden als alle gestelde doelen bereikt

Lage prijzen zijn gunstig voor de consument, maar brengen ook toekomstige risico's voor de continuïteit van de energievoorziening met zich mee: geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid
India's energiebehoeften zijn enorm: er is een sterk gemeenschappelijk belang om India's keuze voor schone en efficiënte technologieën te ondersteunen
China's overgang naar een meer gediversifieerde en veel minder energie-intensieve groeimodel verandert de energiemarkten
De energietransitie is aan de gang, maar heeft een sterk signaal uit Parijs nodig: de overheden moeten beleid maken om de markt schommelingen tegen te gaan
Met verminderde energiezekerheid en milieu-uitdagingen, is internationale samenwerking op het gebied van energie nog nooit zo essentieel geweest.

 

2015 lagere prijzen voor fossiele energie.

Door de lage prijzen in de fossiele sector staan ook de investeringen in die sector onder druk ook voor 2016.  (Slecht nieuws voor de sector maar goed nieuws voor het klimaat).

Mede door verminderde vraag van China zijn de kolenprijzen nog steeds op bodemniveau

Signalen kleuren groen op weg naar de klimaattop in Parijs

150 landen hebben een doelstelling voor het klimaat geformuleerd. (Helaas onvoldoende om de twee graden doelstelling te halen.)
De groei van hernieuwbare energie was in 2014 enorm, groter dan ooit 130 GW
Er zijn hervormingen aan de gang waar het gaat om subsidiering van fossiel met name in India en Indonesië.

Veel signalen over verandering, maar gaan de signalen allemaal de goede kant op?

Energie vraag in India zal in 2040 die van Amerika bereiken, hoewel per hoofd van de bevolking nog wel een stuk lager.
Innovaties maken de prijs van hernieuwbare energie goedkoper, terwijl voor de traditionele energiedragers innovaties nodig zijn die voor de winning van fossiel in complexere situaties,  de prijs van fossiel zal daardoor eerder duurder worden

Schalieolie heeft de flexibiliteit in de oliemarkt op korte termijn verhoogt, maar dat is geen garantie voor een geleidelijk aanpassings-mechanisme op de langere termijn.

Als de olieprijs langer zo laag blijft zijn er veel mogelijkheden, zo is het aan de ene kant gemakkelijker om op dat moment de subsidies op fossiel te verlagen, maar aan de andere kant kunnen hernieuwbare energie projecten onder druk komen te staan.

De vraag naar aardgas, met name in Azië zal blijven stijgen maar krijgt veel concurrentie van de kant van hernieuwbare energie aan de ene kant en kolen aan de andere kant.

Ondanks een toenemend bruto nationaal product in China is de verwachting dat de energie vraag enorm af zal vlakken.

Hernieuwbare energie zal de rol van kolen passeren rond 2030Met dreigende energiezekerheid en milieu-uitdagingen,

internationale samenwerking op het gebied van energie is nog nooit zo essentieel geweest
(Noot webmaster, zelfde bij rapport Greenpeace alleen iets later)

Efficiency zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verminderde uitstoot, maar er blijft nog genoeg te winnen.

Als de gezamenlijke doelstellingen van alle landen die nu met voorstellen gekomen zijn om de klimaatverandering tegen te gaan, verwezenlijkt worden, komen we uit op een temperatuurstijging van 2,7 graden. De investeringen die hiermee gemoeid zijn bedragen rond de 13,5 biljoen (engels Trillion) dollar tot 2030.

Hoewel de elektriciteitsvraag tot 2030 lineair toe blijft nemen is de blijft de daarbij behorende CO2 uitstoot nagenoeg constant vanwege het toenemend percentage hernieuwbare opwekking.

Persbericht klik hier

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht