Klimaatakkoord in Parijs

12-12-2015   |   Overeenkomst tussen arme en rijke landen over klimaat

 

De inkt is nog niet droog of het klimaatakkoord wat vandaag gesloten werd, wordt al historisch genoemd. In zekere zin terecht. Waren er in Kopenhagen nog grote verschillen van inzicht, nu zijn 195 landen overeengekomen dat de opwarming van de aarde niet hoger dan 2o C mag zijn en het liefst niet hoger dan 1, 5o C. Tot zover al weer een verbetering. Ook het struikelblok dat de arme landen geen geld hebben om vol te gaan voor een koolstofarme economie is voor een deel uit de weg geruimd de rijke landen gaan een fonds van 100 miljard dollar per jaar oprichten voor die landen. Toch valt er nog wel wat af te dingen op de hoera stemming. De toezeggingen tot nu toe van een 150 tal landen leidt tot een temperatuurstijging van 2,7o C er zal in de thuislanden nog heel wat moeten gebeuren om dat om te buigen naar 1, 5 tot 2o C.

De belangrijkste punten uit het akkoord:

-    De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 2 graden Celsius. Verder geeft men aan te streven naar een opwarming van de aarde beneden 1,5 graden.
-   Het akkoord is bindend voor alle landen. Overheden zijn verplicht de afspraken uit te voeren.
-   Vanaf 2020 moeten alle landen die het akkoord goedkeuren voor de klimaatconferentie in 2025 elk jaar samen minstens 100 miljard dollar steken in groene energie in arme landen zodat ook zij kunnen verduurzamen.
-   De piek van de uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk worden bereikt, zodat de totale uitstoot van broeikasgassen kan worden afgebouwd.
-   Arme landen wisten in het akkoord een passage te krijgen over het vermijden, minimaliseren en aanpakken van de schade veroorzaakt door klimaatverandering. Rijke landen zorgen er vervolgens voor dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schadevergoedingen.
-   Elke 5 jaar worden de klimaatbeloftes van landen individueel beoordeeld, hoewel er een uitzondering is voor landen die al maatregelen hebben beloofd tot en met 2030.
(bron de Groene Courant)

Lees ook de commentaren van enkele Nederlandse politici

Lees hier de volledige tekst van het klimaatakkoord (pdf). (31 pag Engels)

 

 

 

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht