Stand van zaken hernieuwbare Energie

02-06-2016   |   2015 Record jaar voor investeringen in hernieuwbare energie

Ook dit jaar heeft het REN21 zijn jaarlijkse Global Status Report 2016uitgegeven over de stand van zaken op het gebied van hernieuwbare energie. Afgelopen jaar brak alle records op het gebied van nieuwe installaties, politieke doelen, investeringen en banen. Zo werd er 147 gigawatts (GW) aan vermogen toegevoegd. Meer dan in enig voorgaand jaar. Hernieuwbare energie is nu in veel markten kosten competitief met fossiel opgewekte energie. Bovendien spelen veel regeringen een drijvende rol in de groei van hernieuwbare energie. 

Het bijzondere is dat deze resultaten bereikt zijn in een jaar waarin de prijzen voor fossiel historisch laag waren. Hoewel de overheden een belangrijke rol spelen zijn er ook tegenstrijdigheden, zo wordt er tegenover iedere dollar die besteedt wordt om hernieuwbare energie te stimuleren, 4 dollar uitgegeven om ons afhankelijk te houden van fossiele energie.

Voor het eerst overtroffen de ontwikkelingslanden met hun investeringen in hernieuwbare energie die van de ontwikkelde landen. Met de toenemende investeringen kwamen ook meer banen en met de technologische doorbraken en ook de kosten reducties. Er zijn nu 8,1 miljoen mensen werkbaar in deze sector. Tegelijkertijd neemt het aantal banen in de fossiele sector af. Het rapport presenteert ontwikkelingen en trends tot het eind van 2015 met een kleine vooruitblik op 2016. Hoewel de versnelling die mogelijk ingezet is na het klimaatakkoord van Parijs nog niet verwerkt zijn in de resultaten. Hoewel de trends in het algemeen positief zijn, schenkt het rapport ook aandacht aan de uitdagingen die gepaard gaan met een wereldwijde overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Het zijn allemaal uitdagingen waar de overheden iets mee zullen moeten doen om hun commitment met de klimaatdoelen waar te kunnen maken. Dit betekent een effectieve integratie van grote hoeveelheden hernieuwbare energie in het netwerk. Het adresseren van barrières, de fiscale omgeving, meer focus op transport en warmte en koeling omdat deze sextoren minder snel groeien. "De hernieuwbare trein komt er aan denderen, maar komt terecht in een infrastructuur van de vorige eeuw", aldus Zervos één van de auteurs. "Deze structuur was gebaseerd op fossiele brandstof en kernenergie. Om de transitie naar een systeem wat gezonder, zekerder en veiliger voor klimaat is te maken, moeten we een gelijkwaardig systeem creëren van een hoge snelheids- netwerk wat slimmer en flexibeler is, wat het gebruik van flexibel bronnen maximaliseert en de decentraal opgewekte energie van lokale gemeenschappen ondersteund." REN21 publiceerd sinds 2005 jaarlijks zijn rapport waaraan meegewerkt wordt door meer dan 700 medewerkers vanuit de gehele wereld. Het is één van de meest geciteerde bronnen op het gebied van hernieuwbare energie

ownload hier de Key findings
Download hier de presentatie voor de pers

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht