World Energy Outlook 2016

25-11-2016   |   Het jaarlijkse rapport van het Internationaal Energie Agentschap

Enkele opvallende conclusies: De groei van fossiel gaat veel langzamer dan de afgelopen 15 jaar. Ondanks groei geen groei van CO2 uitstoot. Groei voornamelijk door ontwikkelingslanden. In 2040 zullen nog steeds 500  miljoen mensen verstoken zijn van elektriciteit. Groei hernieuwbare energie groter dan kolen, olie, gas en kernenergie bij elkaar. Om de doelstelling van Parijs te halen is een forse trendbreuk nodig.

De groei van de energievraag zal tot 2040 met 130 % toenemen. De groei wordt voor het merendeel door hernieuwbare energie opgevuld, maar ook aardgas is de verwachting zal sterk toenemen. Olie zal afnemen en kolen (vanwege de impact op het milieu) nog meer.

De meeste landen liggen op schema voor wat betreft de toezeggingen die ze in Parijs gedaan hebben, maar als je het totaal bij elkaar op telt haal je de 2 graden doelstelling niet, laat staan de 1,5 graden doelstelling

De verhoging van de energie-efficiency komt in veel scenario's als één van de oplossinge tevoorschijn.

Elektriciteit neemt een steeds belangrijker rol in de uiteindelijke energieconsumptie, de verwachting is een stijging van 25% nu naar 40% in 2040. Het aantal elektrische auto's zal stijgen van 1,3 miljoen in 2015 naar 150 miljoen in 2040.

De verwachting is dat rond 2030 de meester hernieuwbare bronnen zonder subsidie kunnen. Het blijft echter moeilijk de 2 graden doelstelling te halen. Om de 1,5 graden doelstelling te halen moeten we wereldwijd tussen 2040 en 2060 om nul emissie zitten.

De oliemarkt: Het aantal nieuwe olievelden die ontwikkeld en in gebruik genomen werden was in 2015 het laagste sinds de jaren vijftig. Als dit zich voortzet in 2016 en 2017 dan is de verwachting dat in 2020 vraag en aanbod niet meer in evenwicht zijn.

De gasmarkt: De verwachting is dat de gasmarkt nog tot 2040 blijft groeien gemiddeld met 1,5% per jaar uitmondend in een toename van 50% in 2040 ten opzichte van het huidige niveau. Dit is met name een gevolg van de groeiende LNG (Liquid Natural Gas) markt.

De kolenmarkt: De landen met hoge inkomens, EU en VS hebben een geen groei in de totale energievraag eerder een teruggang. Deze zijn bezig kolen te vervangen door andere bronnen met een lagere uitstoot. Hetzelfde geldt voor China. Maar landen zoals India en andere Zuid-Oost Aziatische landen zijn nog wel voor een belangrijk deel afhankelijk van kolen. Hoewel de efficiency van de kolencentrales toegenomen is en ook de emissies, zal de toekomst van kolen er slecht uitzien tenzij er een doorbraak komt op het gebied van CCS (Carbon Capture en Storage)

Energie en water zijn rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Omdat de vraag naar energie nog stijgt, stijgt daarmee ook de vraag naar water. Het beheer van energie-water koppelingen is cruciaal voor een succesvolle realisatie van een reeks van ontwikkelings- en klimaat-doelstellingen

Lees ook het artikel in Trou over het rapport
Lees hier het persbericht van het IEA met daarin ook verwijzingen naar de samenvatting

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht