Elektriciteitscentrales gevoelig voor waterschaarste

10-08-2017   |   Klimaatverandering brengt elektriciteitsproductie in gevaar

Onderzoekers van de Universiteit Leiden (Paul Behrens e.a.) hebben een groot aantal elektriciteitscentrales in kaart gebracht en gekeken naar hun gevoeligheid voor waterschaarste. Het blijkt dat de landen rond de Middellandse Zee, maar ook landen als Frankrijk, Duitsland en Polen kwetsbaar zijn. De traditionele elektriciteitscentrales hebben water nodig om te koelen. In droge periodes, maar ook als het water te warm is moeten deze centrales hun capaciteit terugdraaien of zelfs geheel stilleggen.

Al in 2015 deden zich problematische situaties voor. Op de langere termijn zal deze kwetsbaarheid en dus de instabiliteit van het Europese Netwerk alleen maar toenemen, aldus de onderzoekers in Nature Energy van juli 2017.

Een verwant onderzoek is van het PBL hoe verhouden water, klimaat en conflicht zich tot elkaar in een onzekere toekomst?

Deze onderzoeken sluiten mooi aan bij een eerder onderzoek van ECN waarbij de waterbehoefte van de verschillende soorten van elektriciteitsopwekking in kaart gebracht werden voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook uit dat onderzoek bleek dat de waterbehoefte van fossiel opgewekte elektriciteit vele malen groter was dan die van hernieuwbare energie. Afhankelijk van de lokale situatie gaf deze studie een goed handvat voor beleidsmakers om een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden. Zelfs als landen over voldoende fossiele reserves beschikten kon het toch soms gunstiger zijn om voor hernieuwbare energie te kiezen, vanwege het waterprobleem. (Overigens was dit natuurlijk al het geval uit het oogpunt van klimaatoverwegingen. (red))

 

Lees het artikel in het FD
Lees het artikel wat Clean Technica hier aan wijdde
Lees het artikel in Nature Energy van 24-07-2017

Lees de notitie van het PBL 20170531  Water climate and conflict; security risks on the increase?
Lees het rapport van ECN: 20141002 Understanding the Energy-Water Nexus. 

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht