De wereld in transitie: World Energy Outlook 2017

14-11-2017   |   Zonne-energie vaak goedkoopste elektriciteitsvoorziening

De mondiale energiescène is in een stroomversnelling. Grootschalige verschuivingen: de snelle inzet en scherpe dalingen in de kosten van grote hernieuwbare energietechnologieën; het groeiende belang van elektriciteit voor het energieverbruik over de hele wereld; ingrijpende veranderingen in de economie en het energiebeleid van China, waardoor de consumptie weggaat van steenkool; en de aanhoudende stijging van de productie van schaliegas en schalie olie in de Verenigde Staten.

Deze veranderingen vormen de achtergrond voor de World Energy Outlook-2017, die een volledige update van vraag- en aanbodverwachtingen naar 2040 omvat op basis van verschillende scenario's. De projecties gaan vergezeld van gedetailleerde analyses van hun impact op energiesectoren en investeringen, evenals implicaties voor energiezekerheid en het milieu.
Het rapport bevat dit jaar een focus op China, dat onderzoekt hoe de Chinese keuzes de wereldwijde vooruitzichten voor alle brandstoffen en technologieën kunnen veranderen. Een tweede focus, op aardgas, onderzoekt hoe de opkomst van schaliegas en LNG de mondiale gasmarkt verandert evenals de kansen en risico's voor gas in de overgang naar een schoner energiesysteem.
Tot slot introduceert de WEO-2017 een belangrijk nieuw scenario - het scenario voor duurzame ontwikkeling - dat een geïntegreerde benadering schetst voor het bereiken van internationaal overeengekomen doelstellingen inzake klimaatverandering, luchtkwaliteit en universele toegang tot moderne energie.
Zie ook de website van het IEA

Lees ook de samenvatting

Of bekijk dit filmpje

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht