Grote vraag naar flexibiliteit in 2050

13-12-2017   |   Rol voor grootschalige opslag kleiner; mogelijkheden voor CSP?

Door het groeiende aandeel van zon en wind in de productie van elektriciteit zal de vraag naar flexibiliteit sterk toenemen. Deze stijgende vraag zal vooral worden opgevangen door buitenlandse handel en binnenlandse vraagsturing. Grootschalige energieopslag zal vanwege de hoge investeringskosten minder een rol spelen dan tot nu toe gedacht. Flexibiliteitsoplossingen om verzwaringen van de elektriciteitsnetten te beperken zullen meer liggen in lokale knelpunten oplossen dan in het doen van  grote investeringen op lange termijn.

Dit blijkt uit een FLEXNET studie gedaan door ECN, Netbeheer Nederland en Alliander waarin voor het eerst vraag en aanbod van flexibiliteit van een duurzame , CO2-vrije elektriciteitsvoorziening in Nederland tot 2050 kwantitatief zijn onderzocht voor een breed scala aan flexibiliteitsopties.

De traditionele bronnen van flexibiliteit zijn gas-en kolencentrales. Deze gaan verdwijnen, en ze in stand houden alleen voor het leveren van flexibiliteit is duur en contraproductief.

Commentaar Vereniging voor Zonnekrachtcentrales: CSP met opslag in de Zuid-Europese landen zou in dit geheel natuurlijk ook meegenomen kunnen worden, waarbij er een dubbel voordeel is vanwege de stabiliserende werking van een groot netwerk van duurzame energie (super-grid) en de stabiliserende werking die CSP met opslag heeft vanwege de mogelijkheid elektriciteit op afroep te kunnen produceren.

Voor het volledige artikel van ECN lees meer

Voor het artikel van de Topsector Energie lees.

Ook in Ensoc staat een artikel hierover lees.  

 « Terug naar nieuwsoverzicht