Technische doorbraak Trogspiegels?

29-01-2009   |   De glasvrije techniek zal de kosten verkleinen en de efficiency vergroten

Technische doorbraak Trogspiegels?

Het artikel heeft betrekking op een trogspiegel die wordt gekenmerkt door een glanzend laminaat dat is samengesteld uit een groot aantal lagen van polymeerfilms met een binnenlaag van zilver. Het polymeer beschermt de zilverlaag tegen oxidatie

Het nadeel van traditionele trogspiegels van glas is, dat zij breekbaar, zwaar en duur zijn.

Deze nadelen worden opgeheven door de polymeer- spiegels volgens het artikel. Deze zijn minder breekbaar, lichter en goedkoper voor de elektriciteitsbedrijven en de afnemers daarvan.

Het voordeel van lichtgewicht trogspiegels is voorts, dat zij gemakkelijker, en daarmee nauwkeuriger, kunnen worden aangestuurd op basis van beweging om 2 assen bij het volgen van de zonnebaan. Dit levert een beter rendement op. Temperaturen tot 400 o C worden bereikt. 

Het artikel kenschetst deze nieuwe trogspiegel als een doorbraak op het gebied van duurzame energie. Het maakt de vergelijking met een reusachtige lachspiegel. Maar die wel een doorbraak oplevert, die helpt om CSP (Concentrating Solar Power) beter betaalbaar te maken.

Er wordt beschreven hoe tests van die nieuwe trogspiegels worden uitgevoerd door het National Renewable Laboratory (NREL) in de VS. De spiegel is een gezamenlijke uitvinding van  NREL en ReflecTech. Hij wordt ~ 120 m (375 feet) lang en ~7 m (20 feet)  hoog; het testmodel is kleiner. De spiegel werd ontwikkeld door SkyFuel in Albuquerque. NREL heeft een uitsluitende licentie verleend aan ReflecTech. Dit is een aanwijzing ervoor, dat een octrooi in het spel is. In de hoofdconclusie (conclusie 1) van het octrooischrift zal dan af te lezen zijn hoe ruim de beschermingsomvang (van belang om te weten voor de concurrentie) van die geoctrooieerde spiegel is. Naast verdere details in de beschrijving van dat octrooischrift. Want in het artikel wordt gezwegen bijvoorbeeld over het antwoord op de vraag, welk polymeer (of polymerenmix?) nu precies wordt toegepast in de spiegel volgens de uitvinding.  

Voor het oorspronkelijke artikel klik hier.« Terug naar nieuwsoverzicht