Duurzame hoogtezon klopt fossiel in de grond

08-04-2018   |   Meer investering in zonne-energie dan in fossiel en nucleair samen

Met een record van 18 % over het jaar 2017, zo blijkt uit een rapport van de Verenigde-Naties-milieuorganisatie UNEP. Zonne-energie in al zijn varianten tezamen, d. w. z. zonnepanelen (PV) als parken en op daken, en zonnespiegels (Concentrating Solar Power, ook in al zijn denkbare varianten gezamenlijk), trok in 2017 veel meer investeringen aan dan welke andere energie-technologie dan ook. Dus meer dan wind, waterkracht, etc., kernenergie, olie, gas en steenkool tezamen. Oorzaak: dalende kosten van zonne-energie. Dit trekt investeringen aan in de zonnesector. 

Het levert op: selectieve groei dat wil zeggen: economische groei zonder milieuschade, met nieuwe banen, elektriciteitsvoorziening, verbetering levenskwaliteit met schone lucht.
China is de grootste stijger wat betreft investeringen in 2017: 126,6 $ in schone energie en laat daarmee alle andere landen achter zich.
De VS doet zijn investeringen in schone energie dalen (6 % minder) evenals de EU (daling van 36 %).
Dit betekent echter niet automatisch een daling in de groei, want per megawatt wordt schone energie toch goedkoper.
Kortom: we gaan wereldwijd wel de duurzame kant op maar we komen van ver. Er is nog een lange weg te gaan.

Lees ook:  https://www.duurzaamnieuws.nl/meer-investering-in-zonne-energie-dan-fossiel-en-nucleair-samen/
https://nos.nl/artikel/2225931-wereldwijd-sterke-groei-van-zonne-energie.html

Engelstalige publicatie, zelfde strekking:
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/banking-sunshine-world-added-far-more-solar-fossil-fuel-power

 

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht