Hooggespannen gelijkstroomverwachtingen.

18-03-2009   |   Geen stroomuitval meer door flexibel elektriciteitstransport met supergrid

Hooggespannen gelijkstroomverwachtingen.

Het artikel signaleert de mogelijkheden die een omslag van wisselstroom naar gelijkstroom biedt,  bij het vervoer van elektrische energie door elektriciteitsleidingen.

De probleemstelling is dat er in ieder geval een uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk is ter voldoening aan de steeds sneller toenemende vraag naar energie.

Het huidig elektriciteitsnet kan de vraag naar stroom niet meer aan.

Supergrids worden in het artikel als oplossing beschreven.

Zo'n supergrid heeft vele voordelen:

1. Het kan stroompieken afvlakken zodat overbelasting van het net wordt voorkómen.
2. Het kan een buffer vormen in geval van onverwachte uitval van elektriciteitsproductie
3. Gelijkstroom heeft bij eenzelfde spanning veel minder energieverlies vergeleken met wisselstroom.
4. Het gelijkstroomnet kan stroom rendabel transporteren over veel grotere afstanden dan een wisselstroomnet.
5. Het kan bij aanleg ondergronds  of onderzees het onder 4. genoemde transport ook uitvoeren, in tegenstelling tot een wisselstroomnet dat ondergronds te grote stroomverliezen heeft.

Vervolgens wordt het DESERTEC-concept (stroom uit de woestijn) met de grootschalige zonne-energieproductie besproken en wat de rol en betekenis daarin is van het supergrid.

Het artikel besluit met een speculatie van mogelijkheden van supergeleiding bij sterk verlaagde temperaturen, toe te passen bij het supergrid, en welke uitvindingen daarvoor nog nodig zijn.

http://www.newscientist.com/article/mg20126990.500-from-ac-to-dc-going-green

Ziek ook:
USA - "Green Power Express", révolution verte dans le Midwest !
http://www.electron-economy.org/article-29068020.html 

http://www.youtube.com/watch?v=YrcqA_cqRD8

 


 

 « Terug naar nieuwsoverzicht