Europees elektriciteitsnetwerk

09-01-2010   |   Stelsel van communicerende elektriciteitsvaten

Europees elektriciteitsnetwerk

Het technisch innovatieve van het elektriciteitsnetwerk is, dat de stroom nu niet alleen van A naar B toegaat, en zelfs niet bovendien van B naar A, maar dat de stroom zich voortbeweegt al naar gelang van de plaatsen waar er vraag naar is. Dus van alle kanten naar alle kanten, zodanig, dat vereffening optreedt: als het ene gebied een elektriciteitstekort heeft, krijgt het de restenergie van een ander gebied.

Stroom moet onmiddellijk na opwekking  worden afgenomen, anders hoopt het zich bij te weinig vraag op tot met een knal het licht uitvalt omdat de stroom geen uitweg heeft kunnen vinden. Vergelijk het met een snelweg waar een file staat, terwijl de uitvalswegen verstopt zijn. Gevolg: stagnatie van de doorstroming. De auto's op de snelweg kunnen niet thuiskomen.

De snelweg verbeeldt dan de hoogspanningsgelijkstroomleidingen (HVDC) en de uitvalswegen naar de steden zijn de wisselstroomleidingen die al grotendeels bestaan maar nog wel moeten worden aangevuld en gemoderniseerd. De kunst is nu nog, dat hele netwerk te beheren, maar volgens het artikel is dat mogelijk. In Denemarken is dat op kleinere schaal al het geval.

Opm.: Het politiek innovatieve bestaat eruit, dat negen Europese lidstaten van de EU deze samenwerking plegen op eigen initiatief: from the bottom up. Brussel komt er officieel niet aan te pas, verdragsrechtelijk kan dit ook niet, omdat de sector energie niet behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de EU, ( in tegenstelling tot bijvoorbeeld handel van de EU naar derde landen buiten de EU dus) Brussel kan dus alleen maar vriendelijk vragen aan lidstaten of zij tot dit energie-initiatief willen besluiten. Maar achter de schermen zal Brussel zeker gelobbyd en geageerd hebben bij de lidstaten om dit netwerk planmatig op te zetten. Nuttig dat Nederland ook 1 van de 9 lidstaten-initiatiefnemers is en daarmee tijdig instapt in dit mega- plan:  48 miljard dollar kost de aanleg van de gelijkstroomhoogspanningsleidingen alleen al. Tot dusverre is de overeenkomst tussen de landen Duitslang, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Ierland en Engeland.

Lees vooral ook de achterliggende artikelen, in het bijzonder het artikel dat bespreekt dat er een groot gebrek aan talent is om in de groene sector in het algemeen zijn vleugels te doen uitslaan. Net als bij het lerarentekort moet men hier zijn toevlucht nemen tot zij-instromers.
http://green.venturebeat.com/2010/01/04/european-countries-to-combine-renewables-in-massive-grid-effort/« Terug naar nieuwsoverzicht