Evaluatie energiebeleid Nederland

05-05-2010   |   Nieuw kabinet moet extra maatregelen nemen

Evaluatie energiebeleid Nederland

In Nederland is in 2007 het werkprogramma Schoon en Zuinig (S&Z) gestart. Het grootste deel van de plannen van dit programma is inmiddels ingevoerd. Het kabinet Balkenende IV had ambitieuze doelen gesteld voor 2020: 30 procent minder broeikasgasuitstoot dan in 1990; een aandeel van 20 procent  hernieuwbare energieproductie en 2 procent energiebesparing per jaar vanaf 2011. Op verzoek van de regering hebben ECN en PBL de effecten van het vaststaande en voorgenomen beleid in kaart gebracht. Het rapport Referentieraming energie en emissies 2010-2020 is op 29 april 2010 door de minister van VROM naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de evaluatie blijkt dat Nederland haar klimaatdoelen niet haalt.
Met het huidige beleid zal Nederland 30 miljoen ton CO2 teveel uitstoten in 2020. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van alle woningen en gebouwen in Nederland.

Een nieuw kabinet zal in een regeerakkoord extra maatregelen moeten afspreken om de klimaatdoelen alsnog te kunnen halen. Invoeren van de kilometerheffing is daar een voorbeeld van. Het is raar dat de evaluatie het effect van de kilometerheffing al volledig heeft ingeboekt, terwijl het de vraag is of het kabinet deze versneld gaat invoeren. Onderstaand de belangrijkste maatregelen volgens Natuur en Milieu. Uit de evaluatie blijkt dat Nederland haar klimaatdoelen niet haalt. Met het huidige beleid zal Nederland 30 miljoen ton CO2 teveel uitstoten in 2020. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van alle woningen en gebouwen in Nederland

In feite gaat het om twee publicaties: Voor de publicatie : De referentieraming Energie en Emissies 2010-2020 klik hier Voor de publicatie Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig (pdf) klik hier Voor alleen de samenvatting van "De referentieraming.....) klik hier
Voor alleen de samenvatting van "aanvullende beleidsopties ...) Klik hier« Terug naar nieuwsoverzicht