Op naar een Europese Energie Gemeenschap

16-06-2010   |   Nog even geduld, maar dan importeert Nederland Spaanse CSP-stroom

Op naar een Europese Energie Gemeenschap

De Europese politiek is in beweging. De voorzitter van het Europese Parlement, Jerzy Buzek, organiseerde in juni 2010, samen met oud voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors, een discussie over de op te richten Europese Energie Gemeenschap. Het gaat om een op het Schengen-verdrag gebaseerde vrije uitwisseling van energie die zowel de toegang tot de netwerken als het transport van elektriciteit door verschillende landen vergemakkelijkt. In het parlement is grote steun voor een Energie Gemeenschap met werkelijk geïntegreerde netwerken die geschikt zijn voor decentrale opwekking. Zoals een van de parlementariërs het uitdrukte: "We need solidarity, so that when the wind doesn't blow in Sweden, Spain will share their solar energy."

Voor dat netwerk zijn high voltage direct current (HVDC) hoogspanningsleidingen nodig. Het nieuwe netwerk zal minder transportverliezen met zich meebrengen en ook veel slimmer worden. Naast de gelijkstroom hoogspanningsleidingen zullen supergeleidende kabels een grotere transportcapaciteit hebben dan de huidige koperen leidingen en over ingebouwde intelligentie beschikken. Ze zijn veel beter geschikt voor de toenemende decentrale opwekking en distributie van lokaal opgewekte groene stroom. 

Het huidige netwerk in Nederland (en Europa) dateert uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het is aan vervanging toe. Nederland staat dus so wie so aan de vooravond van ongekend grote investeringen in de stroominfrastructuur. Het is dan zaak om Europese afspraken te maken over de netwerktechnologie die voor transport en distributie van groene stroom het meest geschikt is. Nederland beschikt over vooraanstaande kennisinstituten als Kema en TU Delft. Aan het nieuwe kabinet om versneld een aanvang te maken met de juiste (vervangings)investeringen en het plan van een Europese Energie Gemeenschap volop te steunen.

(Michiel Roscam Abbing)

Mede naar aanleiding van:
Een artikel in het FD: Energietoekomst vereist ook nieuwe stroominfrastructuur (20100612); en een artikel van  EU nieuws: Interconnected energy grid - a first step towards an EU energy community (20100609) http://www.fdselections.nl/energie/Nieuws/UithetFD/articleType/ArticleView/articleId/8158/Energietoekomst-vereist-ook-nieuwe-stroominfrastructuur.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-75598-158-06-24-909-20100607STO75585-2010-07-06-2010/default_en.htm 

 

 « Terug naar nieuwsoverzicht