Groen licht voor groene stroom

29-11-2010   |   BCG ziet rol voor zonne-energie in Nederland pas op langere termijn

Groen licht voor groene stroom

Verduurzaming van elektriciteitsopwekking biedt de beste mogelijkheden om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Des te opmerkelijker is het dat BCG over opwekking uit zonne-energie weinig uitweidt. Cruciaal is het zinnetje “Op de lange termijn heeft zon in theorie een groot potentieel in Nederland.” BCG zoekt naar duurzame alternatieven van opwekking op Nederlands grondgebied vóór 2020. En ja, opwekking met behulp van zonnepanelen stelt nu nog niet zo veel voor (in 2009 volgens het rapport 0,03% van de totale elektriciteitsproductie met een relatief hoge kostprijs per kWh). Ook een ander bezwaar wordt naar voren gebracht, namelijk dat in ons land het aanbod van zonne-energie moeilijk op de vraag kan worden afgestemd. BCG concludeert: “In de praktijk beperkt dit het potentieel van zonne-energie aanzienlijk.”

Een ander recent rapport van van BCG (dat in november 2010 verscheen) en wél over grenzen kijkt stelt vast dat “CSP is moving quickly down the cost curve and could become competitive with conventional generation sources in lead marktets even in the next five to ten years.”

Met andere woorden CSP zal internationaal wel degelijk een rol van betekenis kunnen krijgen, zelfs al vóór 2020. Grootschalige opwekking van elektriciteit met behulp van CSP in landen waar de zon overvloedig schijnt in combinatie met transport van die duurzame elektriciteit over lange afstanden is technisch en economisch haalbaar (www.desertec.org). Het Plan Solaire Méditerranéen voorziet in opwekking van 20.000 megawatt ten zuiden en oosten van de Middellandse zee in 2020 waarvan 5000 megawatt naar Europa zal worden geëxporteerd.

http://www.bcg.nl/documents/file50031.pdf

What's next for alternative energy

next for alternative energy

 « Terug naar nieuwsoverzicht