Samen naar werk, scholing en energie

23-03-2011   |   Europa met Noord-Afrika en Midden Oosten: samen de toekomst in

Samen naar werk, scholing en energie Op de lange termijn een “Marshall-plan voor MENA- gebied”. Dan nog een tweede zwaluwstaart: De EU heeft een tekort aan duurzame energie dat van buiten moet worden aangevuld, Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben naast ook een eigen energietekort bij de snel groeiende bevolking en beoogde industrialisatie aldaar enerzijds., anderzijds een overvloed aan zon, volgens het Desertec Industrial Iinitiative omzetbaar in elektriciteit in de eerste plaats voor de lokale bevolking voor direct gebruik en voor het overige op termijn voor import naar de EU via een elektriciteitsnet vanuit MENA onder de Middellandse Zee door. Conclusies van Perthes: 1 uitleg van het samenwerkingsplan aan de bevolking zowel in Noord-Afrika als in Europa is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen daarvan. 2. Uitvoering moet worden overgelaten aan de Noordelijke EU-lidstaten, en niet aan de Zuidelijke, omdat die in het verleden hebben bewezen, onjuist te zijn omgesprongen met Noord-Afrikaanse machthebbers in een 1-2- opzetje ten eigen nationale bate.Lees het oorspronkelijke artikel Uit "Der Tagesspiegel" Of lees de Nederlandse vertaling.  Inmiddels heeft Europa al een begin gemaakt met een voorstel voor hulp en samenwerking A PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY AND SHARED PROSPERITY WITH THE SOUTHERN MEDITERRANEAN
Ook Paul van Son de CEO van het Desertec Industrial Initiative ziet veel kansen ook in de nieuwe situatie.
 Commentaar op hetgeen Perthes schrijft: 1. Je kunt je afvragen of de hoog opgeleiden ( technici, medisch georiënteerden?) dezelfde zijn ,die anders als bootvluchtelingen (gelukzoekers?) naar Europa oversteken, Voor een aanmerkelijk deel zouden die groeperingen wel eens niet kunnen samenvallen. 2. Wil die eerste categorie wel naar Europa komen of willen ze direct beginnen hun eigen land op te bouwen? 3. Je kunt je afvragen wat de capaciteiten zijn van bijvoorbeeld een Tunesische technicus in vergelijking net een Europees technicus. Zou een nader onderzoek van de Stiftung Wissenschaft und Politik rechtvaardigen. Daarvan hangt af wie van zo’n stageplan in Europa profiteert: in hoeverre zijn zij direct inzetbaar op de werkplek, of moeten zij in een (aanmerkelijk)deel van de stageperiode nog worden bijgespijkerd? 4. Nederland behoort tot de Noordelijke EU-lidstaten en zou Desertec om te beginnen tenminste politiek moeten steunen. Steun uitspreken kost niets.


« Terug naar nieuwsoverzicht