IEA waarschuwt politiek

09-11-2011   |   We krijgen een onveilig, niet efficiënt energie systeem

"Groei, welvaart en bevolkingstoename zal de vraag naar energie doen toenemen de komende tientallen jaren. Maar we kunnen niet doorgaan met vertrouwen op onveilig en voor het milieu schadelijk gebruik van energie" zegt Maria van der Hoever de uitvoerend directeur van het IEA.

"Overheden moeten sterkere middelen inzetten om er voor te zorgen dat investeringen gedaan worden in efficiënte technologieën met weinig CO2 uitstoot. Het Fukushima- kernongeval, de veranderingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en een scherpe hernieuwde toename van de vraag naar energie in 2010, wat de CO2 uitstoot tot een record hoogte heeft gestuwd, onderstreept de urgentie en de schaal van de uitdaging."

In het WEO's centrale nieuwe beleids Scenario, wat er van uitgaat dat de onlangs door de overheden aangegane verplichtingen zorgvuldig worden uitgevoerd, zal de vraag naar primaire energie met 30% toenemen tussen 2010 en 2035, met 90% groei  in de niet OECD landen. China handhaaft zijn positie als grootste energie gebruiker, het zal dan zelfs 70% meer energie gebruiken als de VS in 2035. Maar  zelfs dan is het gebruik per hoofd van de bevolking slechts de helft van die van de Amerikanen. Het aandeel fossiel zal dalen van 81% nu naar 75% in 2035. Hernieuwbare energie zal stijgen van 13% in nu naar 18% in 2035. De toename van hernieuwbare energie zal gestimuleerd worden met subsidies van 64 miljard dollar nu naar 250 miljard in 2035. Een steun die niet meer vanzelfsprekend is in deze tijden van financiële soberheid.  In contrast daarmee staat de subsidie voor fossiel, die bedroeg in 2010:  409 miljard dollar.

In het scenario stijgt zowel de olie (14%), de kolen (65%), het gas (?) en zelfs de kernenergie (70%) (ondanks het Fukushma drama.)

Met dit scenario zal de temperatuurstijging 3,5 oC bedragen.
Halen we dit scenario niet dan zitten we op het spoor van 6 oC stijging.
Voor iedere dollar die we nu niet investeren in hernieuwbare energie zullen we na 2020 4,30 dollar neer moeten tellen.

Voor het complete persbericht lees hier.

Commentaar:

Het is een droevig scenario, en de IEA zelf is bang dat we het niet halen.
De wereldleiders hebben zich tijdens Kopenhagen en daarna uitgesproken dat 2 oC temperatuurstijging het maximum is wat acceptabel is. Hoewel klimaatdeskundigen waarschuwen dat zelfs dat weleens catastrofale gevolgen zou kunnen hebben.
Gelukkig zijn er in Europa positievere geluiden, zo kwam afgelopen maandag 6 november het European Climate Fundation met een scenario voor 2030 waarbij Europa in 2030 voor 50% hernieuwbare energie kan hebben.
Voor de samenvatting van dit rapport lees hier.« Terug naar nieuwsoverzicht