CSP in de Energietransitie

28-02-2018

Datum: za. 24 maart 2018

Tijd: 14:00 - 16:00; inloop vanaf 13:30; netwerkborrel tot 17:00 uur

Plaats:  Agnieten Kapel in Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda

Ook dit jaar hebben wij na(ast) het algemene deel van de vergadering een interessante spreker, namelijk onze voorzitter de heer Sietse de Haan, tevens vertegenwoordiger in Nederland voor de DESERTEC Foundation. Hij spreekt over de rol van CSP in de Energietransitie.

Eveneens zal de heer Dang Nguyen, student aan de Hogeschool van Amsterdam en lid van de VZKC, iets vertellen over de aanleiding, probleemstelling, doel en mogelijke richting van zijn onderzoek naar de mogelijkheden van een hybride CSP-centrale in Nederland.

De heer Robert Schliessler, eveneens lid van onze vereniging, zal zijn kunst idee voorleggen aan de aanwezigen om in Pisa met CSP in zee drinkwater te creëren en dit met het aquaduct naar de droge heuvels te sturen waar boeren hun olijfoogsten zien mislukken door water tekort.

Agenda Jaarvergadering:

 13:30 - 14:00 Inloop

 

 14:00 - 14:05 Opening

 

 14:05 - 14:45 Mededelingen, binnengekomen stukken, notulen vorige jaarvergadering, Jaarverslag 2017, Beleidsvoornemens 2018, Financieel verslag 2017, Begroting 2018, Verklaring kascommissie en decharge bestuur, verkiezing nieuwe kascommissie, bestuursverkiezing, Sietse en Mayke zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar, rondvraag en presentaties Dang Nguyen en Robert Schliessler

 

14:45 - 15:00 Koffiepauze

 

 15:00 - 15:15 Inloop niet leden

 

 15:15 - 16:00 Lezing de heer Sietse de Haan. In zijn lezing gaat Sietse in op de situatie rond hernieuwbare energie in Nederland, Europa en de Wereld, hij bespreekt de nieuwste ontwikkelingen rond CSP en geeft aan welke rol CSP kan spelen in de energietransitie.

 

16:00 - 17:00 Netwerkborrel met hapjes en drankjes, en de gelegenheid nieuwe contacten op te doen.

De entree voor leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden is € 10,-.

Bijgevoegd het jaarverslag 2017, de beleidsvoornemens 2018 en de jaarrekening 2017.

Graag aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl. Degenen die dit al gedaan hebben hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om onze bijeenkomst van vrijdag 8 juni alvast aan te kondigen. Spreker zal zijn Prof. Ad van Wijk met een pleidooi voor een waterstof-economie in combinatie met zonne-energie uit de woestijn. Deze bijeenkomst zal eveneens in de Agnietenkapel te Gouda gehouden worden.

Uit privacy overwegingen is dit mailtje BCC gestuurd.

 Hopelijk tot ziens in de Agnietenkapel.

Met vriendelijke groet,
Siegfried Jansen
Secretaris Vereniging voor ZKC
email: secretaris@zonnekrachtcentrales.nl
Kon. Wilhelminastraat 66
2811TW Reeuwijk
www.vzkc.nl