Duurzame warmte 3-nov

17-10-2018

Tijd:       14:00 - 16:00; inloop vanaf 13:30; na afloop een netwerkborrel tot 17:00.

Plaats:  Agnieten Kapel te Gouda, Nieuwe Markt 100, 2801 GR Gouda

Wederom hebben wij een tweetal interessante sprekers.

Agenda:

13:30 - 14:00      Inloop

 

14:00 - 14:15      Opening en inleiding door onze voorzitter de heer Sietse de Haan, tevens vertegenwoordiger in Nederland voor de DESERTEC Foundation.

14:15 - 15:00      Lezing de heer Dang Nguyen BS over zijn onderzoek naar de mogelijkheden van Concentrated Solar Power (CSP) in Nederland. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat CSP een duurzame bron is voor warmte in warmtenetwerken, industriële warmte tot 250°C en stoom tot 50 bar in de procesindustrie in Nederland.

 

15:00 - 15:15      Korte pauze, gelegenheid tot het nuttigen van een kopje koffie.

 

15:15 - 16:00      Lezing mevrouw Ir. Mariette Bilius over "De plek van warmte in het energiesysteem"
Mw. Ir. Mareitte Bilius studeerde chemische technologie aan de TU-Delft. Ze is nu senior beleidsmedewerkster bij DCMR Milieudienst Rijnland en medewerkster in het energietransitietema van de provincie  Zuid-Holland.

 Ze spreekt hier op persoonlijke titel.  Dus ze vertolkt niet persé de mening van de provincie of de milieudienst.

 

16:00 - 17:00      Netwerkborrel met hapjes en drankjes en de gelegenheid tot het opdoen van nieuwe contacten.

 

De entree voor leden is gratis, de entreeprijs voor niet-leden is € 10,-.  IBAN: NL08 RABO 0140 8494 40 t.n.v. Vereniging voor ZKC te Gouda o.v.v. Duurzame Warmte
Graag aanmelden via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl.

 

Wilt u op de hoogt gehouden worden van de bijeenkomsten van onze vereniging en of de Nieuwsbrief (3x per jaar) laat het ons even weten.