Ruim baan voor kerncentrales?

12-02-2011

De overheid heeft de voorwaarden geformuleerd voor de bouw van kerncentrales. De bouw is overbodig, want we exporteren nu al elektriciteit, waarom dan toch hier kerncentrales bouwen?

De overheid slaat hierbij een weg in die naar ons idee niet alleen niet wenselijk is maar ook volstrekt overbodig omdat er voldoende alternatieven zijn. Zie bv het net verschenen rapport van het wereldnatuurfonds dat aantoont dat we in 2050 100% duurzaam kunnen zijn, zonder kernenergie.

De elektriciteitsmaatschappijen die een vergunning aangevraagd hebben mikken op de Duitse markt, daar is de bouw van kerncentrales stil gelegd en de publieke opinie fel tegen. Weliswaar hebben bestaande kerncentrales een langere levensduur gekregen dan een tijd geleden vastgesteld, maar de teneur is nog steeds afzien van kernenergie. Niet zo verwonderlijk na het debacle met de opslag van kernenafval in zoutmijnen die honderden duizenden jaren stabiel zouden zijn. Bovendien hebben zulke grote centrales enorm veel koelwater nodig en dat is in Duitsland niet zoveel maar in Borssele ruim voorhanden. (Ook de in aanbouw zijnde kolencentrales in Nederland zijn overbodig voor de Nederlnadse markt op dit moment en worden dus gebouwd voor de Duitse markt, waarschijnlijk om dezelfde reden, dat hier de normen wat lager zijn of hier wat gemakkelijker aan koelwater te komen is, zouden we toch niet moeten willen!)

Volgens onze regering kan de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland omstreeks 2015 beginnen. De centrale moet voldoen aan strenge eisen voor veiligheid en zorgvuldigheid.  Aldus een persbericht van het ministerie

Voorwaarden

In de brief aan de Tweede Kamer noemt het kabinet de voorwaarden waaraan een nieuwe kerncentrale in Nederland moet voldoen, zoals:

  • Bij het ontwerp moet gebruik worden gemaakt van de modernste technieken (de derde generatie reactoren)

Commentaar: Inmiddels ligt de vierde generatie al op de tekentafel, die echt een stuk veiliger zou zijn maar kennelijk vind de regering het niet nodig dit af te dwingen.

  • De eisen voor veiligheid zijn zeer streng. Dit houdt onder meer in dat de kans op een kernsmelt-ongeval minder dan eens in de miljoen jaar moet zijn.

Commentaar: Dit zijn flauwe eisen, je kunt dat nooit hard maken zo'n kans. Bovendien is het risico een combinatie van kans en gevolg. Ook als de kans heel klein is maar het gevolg heel groot dan is er nog steeds sprake van een flink risico.

  • Vergunninghouders van de nieuwe centrales dragen bij aan een fonds waaruit onderzoek naar een eindbestemming van radioactief afval wordt gefinancierd. 

Commentraar: We zijn benieuwd wat de regering voor bedrag afspreekt. Overigens is de afgolopen 50 jaar al enorm veel overheidsgeld in dit soort onderzoek gestopt zonder veel succes tot nu toe. Ook nu nog wordt in Europa meer geld aan onderzoek naar Kernenergie uitgegeven dan aan de hele Duurzame energie sector tezamen.

  • De vergunninghouder zorgt voor de kosten van het afvalbeheer, voor een voorziening voor de opslag, draagt de kosten van buitengebruikstelling en moet vooraf voldoende financiële garanties verstrekken aan de regering. 

Commentaar: We zijn benieuwd hoe die berekening er uit ziet. Hoe kun je berekenen hoeveel het kost om afval duizenden jaren te bewaren? Nu als zie je grote problemen: in de voormalige Sovjet Unie ligt het afval hier en daar gewoon aan de oppervlakte te verrrotten en wordt het langzaam in het milieu verspreid. Maar niet alleen in de Sovjet Unie, ook in de Verenigde Staten zijn verschillende opslagplaatsen voor hoogradioactief afval van elektriciteitsmaatschappijen die inmiddels failliet zijn gegaan. Wie zorgt voor deze opsagplaatsen?

  • Voordat een nieuwe kerncentrale in bedrijf wordt genomen, moeten voldaan zijn aan alle bestaande verdragen, overeenkomsten en wetten.

Commentar: Hoewel de regering suggereert dat er geen cent van de burger bij gaat. Is het vogens de gangbare verdragen overeenkomsten en wetten zo dat de bedrijven maar voor een beperkt gedeelte aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een echte kernramp is te duur om te verzekeren. Vandaar dat de overheid dat maar voor zijn rekening neemt.