Hernieuwbare energie

Andere duurzame energievormen?

20200514 SCENARIO’S VOOR KLIMAATNEUTRAAL ENERGIESYSTEEM (TNO) Er woden twee scnario’s geschetst met o.a. als 1 van de conclusies dat waterstof een weliswaar cruciale maar beperkte rol zal spelen. 10% in 2050.

20171019 Nationale Energieverkenning 2017- NEV – Een gezamenlijk publicatie van ECN/PBL/CBS De Nationale Energieverkenning biedt jaarlijks een breed en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding Ga naar het persbericht.

20160607 NWA  Route Energietransitie |   Bouwen aan een duurzame en zekere energievoorziening en een sterke groene kenniseconomie Een rapport van NERA Download deze uitgave van NERA 6 pag – Netherlands Research Alliance

20160209 Alternatieven voor Biomassa-mee-stook in kolencentrales Een rapport van CE-Delft. Het laat zien dat de doelstelling vn 14% hernieuwbare energie evengoed zo niet beter gehaald kan worden door b.v. wind op zee.

20141007 De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing. Een rapport van het PBL in samenwerking met ECN. download hier het rapport, download hier de samenvatting.

201409 Energietrends 2014 Een rapport van Energie Centrum Nederland (ECN), Energie Nederland en Netbeheer Nederland. De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector staat voor de uitdaging te zoeken naar oplossingen die zorgen voor een duurzaam, betaalbaar en onverminderd robuust energiesysteem. Download het rapport hier.

20140826 Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. Rapport van het PBL (PLanbureau voor de Leefomgeving) Conclusie nog enorme groei mogelijk zonder problemen voor het net. Uiteindelijk genoeg capaciteit om de gebouwde omgeving zelfvoorziend te maken. Lees het persbericht

20130314 Nederland 100% Duurzaam in 2030.Rapport cq actieplan van Urgenda.  Vijf stappen op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, productie, andere energie opwekking (veel zon en wind). Het plaatje is vooralsnog alleen rond te krijgen door veel bio import. (37%) en veel besparing (48%). Maar de kosten zijn lager en het levert veel banen en schone lucht op.

20120221 Nieuwe voorwaarde voor de regeling “Stimulering Duurzame Energie” De zogenaamde SDE+ 2012

201107 CE-Delft Nuclear energy: The difference between costs and prices
Voor WNF is in kaart gebracht hoe de directe en indirecte kosten van kernenergie zich verhouden tot die van andere vormen van elektriciteitsopwekking. Daarmee is gekeken of claims houdbaar zijn dat kernenergie goedkoop is en zonder overheidssteun een significante bijdrage kan leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Uit deze studie blijkt dat, ondanks de zeer lage marginale kosten, kernenergie duurder is dan de meeste andere vormen van elektriciteitsopwekking wanneer bouwkosten (onder geliberaliseerde marktomstandigheden), veiligheid, aansprakelijkheid en milieueffecten worden meegenomen.
Helaas is er geen vergelijking gemaakt met CSP. Voor CE-Delft klik hier. Download het rapport rechtstreeks hier.

20110701 Stimulering Duurzame Energie (De zogenaamde SDE+ regeling) het ministerie heeft het voornemen de nieuwe regeling met ingang van 1 juli 2011 te laten ingaan. Er is 1,5 miljard beschikbaar, het bedrag komt niet meer uit subsidie van de overheid maar uit opcenten op de energie rekening. Lees verder
Onder deze link vind u een voorlichtingsfilmpje.

20100517 DE (Duurzame Energie) koepel een brancheorganisatie voor duurzame-energie heeft door een onafhankelijk instituut (het Fraenhofer instituut) laten berekenen wat het kost en wat het oplevert om in 2020 20% duurzaam te zijn (Duurzame Energie Routekaart 2020: 55.000 nieuwe banen, 57 miljard investering).  Een Nederlandse samenvatting vindt u hier. Het volledige engelstalige rapport vindt u hier. (verschenen 17 mei 2010)

Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de opwekking van duurzame elektriciteit en groengasproductie, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2010. Het advies sep 2009 NL (vorig advies sep 2008) geeft een aardig inzicht in hoe de verschillende duurzame energievormen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Zo blijkt dat zonnepanelen (PV) die rechtstreeks elektriciteit opwekken weliswaar in prijs gedaald zijn maar nog steeds 5 keer zo duur zijn als wind-energie. U vindt het overzicht op pag. 41 van het rapport.
Helaas is CSP buiten de beschouwing gehouden omdat die (nog steeds) in Nederland niet in aanmerking komt voor de subsidieregeling: Stimulering duurzame energie (De SDE-regeling) De nieuwe regeling wordt half januari 2010 verwacht.

Een overzicht van de stand van zaken mbt WINDENERGIE in Europa vindt u in dit rapport (Wind Energy barometer van Eur observer feb 2009 Engels en Franstalig)

Een overzicht van de stand van zaken mbt zonPV in Europa vindt u in dit rapport
(Photovoltaic barometern Eurobserv’er maart 2009 Engels en Franstalig)

Een overzicht van de stand van zaken mbt warmte energie in Nederland vindt u in dit rapport. (Zowel warmtepompen als geothermisch) (Renewable heating and cooling in the Netherlands; jun 2009; ECN; Engelstalig)

Een artikel over de mogelijkheden van Blue Energy vindt u hier.