Wie zijn wij?

Missie: wat willen wij

Wij willen :

  • bekendheid geven aan 
  • aanvaardbaar maken van 
  • ondersteunen van
  • en het (laten) realiseren van 

Zonnekrachtcentrales (Elektriciteitscentrales die gebruik maken van Concentrating Solar Power)

Zonne-energie en vooral CSP is overvloedig en gemakkelijk te oogsten en is de meest duurzame energie in de wereld.  Er zijn geen restproducten af andere schadelijke bijwerkingen, integendeel met de restwarmte van de centrales kan schoon (drink) water gemaakt worden uit vuil- of zelfs zeewater.

Doelstellingen

  • Promotie van Zonnekrachtcentrales bij een groot publiek
    Verspreiding van kennis rond deze vorm van energieopwekking. 
  • Het vergroten en het verdiepen van kennis op het gebied van CSP bij de leden van de vereniging. 
  • Politici en beleidsmakers interesseren voor ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van CSP. 
  • Internationale samenwerking met buitenlandse organisaties op het gebied van CSP om de krachten te bundelen.

Voor de uitwerking zie de verslagen en de financiele verantwoording van de vereniging bij verenigingsnieuws

De vereniging heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status hetgeen inhoudt dat u giften aan de vereniging kunt aftrekken van de belasting.