Voortgezet Onderwijs

Onderbouw
Een bron van inspiratie voor diverse lessen: de “Solar Cooker
Het eenvoudigste voorbeeld van geconcentreerde zonthermie

Bovenbouw profielwerkstuk: onderzoek aan de trogspiegel
Zie voorbeeld van een aantal 6 VWO leerlingen

Voor beide een overzichtsartikel over waterstof uit wind en woestijn te gebruiken als achtergrondmateriaal voor zelf te ontwikkelen lesbrieven of gewoon omdat u geïnteresseerd bent.

Bovenbouw
We ontwikkelen een module voor het vak NLT (Natuur Leven en Technologie) zowel voor HAVO als VWO. Het vak wort gegeven door ongeveer de helft van de middelbare scholen in Nederland.
De module gaat over “Waterstof uit wind en woestijn”

Daarna gaan we ook voor de onderbouw en het MBO lesmateriaal ontwikkelen die allemaal op deze pagina te vinden zullen zijn. Net als losse lessenseries) over dit onderwerp en over geconcentreerde zonthermie (Concentrated Solar Therma CST soms ook CSH van heatl) en over Concentrates Solar Power (waarbij met behulp van de geoogste warmte via stoom en een turbine met een generator elektriciteit opgewekt wordt.

zie onze uitgebreide flyer over de onderwijs module “Waterstof uit wind en woestijn “voor het vak NLT van de bovenbouw havo/ vwo) en de daaraan voorafgaande presentatie “Waterstof uit de woestijn“. Ook vindt u hier een samenvatting van de module.
Wilt u een inkijkexemplaar van het concept ontvangen stuur dan een mailtje naar voorzitter@zonnekrachtzentrales.nl

Waterstof in het Nieuws

Nieuws over waterstof tweede kwartaal 2024

Nieuws over Waterstof eerste kwartaal 2024