Transport

HVDC

Sommigen vragen zich af hoe die energie dan helemaal van de landen rond de Middellandse zee hier komt. Via een nieuwe technologie: HVDC High Voltage Direct Current , Nederlandstalig verhaal over deze techniek van ABB.

20180601 HVDC Lines a Possible Answer to Intermittent Renewables een studie voor US Energy Information Administraty Er is een hernieuwde belangstelling in de US voor de bouw van hoogspannings-gelijkstroom-transmissielijnen, aangezien deze worden beschouwd als een ideale oplossing om ver weg wind- en zonne-energie af te leveren en om intermitterende hernieuwbare energie te stabiliseren. Ze hebben een grotere capaciteit en minder verliezen in vergelijking met traditionele Wisselspanningslijnen. Download hier de studie

20170901 Renewable Energy Magazine Special Report: Renewables in the EU: Prioritizing Access in Member States. The SmartNet project in de EU is onderdeel van het Horizon2000 programme, het EU research en innovatie programma. Dit SmartNet project is bedoeld om na te denken over de veranderingen in het elektriciteitsnetwerk die nodig zijn om de toename van hernieuwbare energie te faciliteren. Zie ook de conferentie over dit onderwerp Electrify Europe 19-21 juni in Wenen. 

20160418 Integration of Renewable Energy in Europe and Africa. Studie over een supergrid. Presenteert scenario’s en technologieën voor een op hernieuwbare energie gebaseerd leveringssysteem. Volgens de Fraunhofer onderzoekers, zullen geconcentreerde zonne-energiecentrales (CSP) een belangrijke rol in een hernieuwbare systeem aanbod in de MENA-regio spelen. Deze op afroep beschikbare technologie dient om het fluctuerende aanbod aan te vullen uit wind en zonne-energie. Download het rapport hier. 

201405 Electricity in Europe 2013. Een statistisch overzicht van de stand van zaken in Europa voor wat betreft opwekking en trends. Een uitgaven van ENTSO-E. 

20120705 Ten Years Network Development Plan (een vervolg op het plan van juni 2010) van ENTSO-E Het beschrijft de knelpunten voor hernieuwbare energie en waar dus gewerkt moet worden aan oplossingen, die worden nauwkeurig beschreven en de plannen die er al zijn worden op een rijtje gezet.

20120417 rapport van de KEMA over tarieven en verliezen in het net in een aantal Afrikaanse landen (Report Africa Tariffs)

Per 1 april 2011 is de BritNed kabel in gebruik genomen, die kabel 1000 MW verbindt Nederland met Engeland, hierdoor is één Noord-West Europees netwerk een stukje dichterbij gekomen.

De Europese Cie stelt (17-11-2010) een aantal grote infrastructurele werken voor elektriciteit voor. Zie hier.

De 42 Europese netwerkbeheerders (TSO’s) uit 34 landen werken vanaf 2009 samen in een nieuwe organisatie onder de naam ‘European Network of Transmission System Operators for Electricity’ (ENTSO-E). Ze hebben onlangs (juni 2010) een 10 jaren plan gepresenteerd, waarin alle knelpunten en oplossingen in kaart zijn gebracht.

20090311 Een artikel in NewScientist: zo’n transport systeem stelt ons in staat fossiele brandstoffen voorgoed te begraven. 

Nederland heeft een HVDC kabel naar Noorwegen, die overtollige windenergie naar Noorwegen transporteerd om daar (eventueel) op te slaan in de stuwmeren en omgekeerd als we te weinig (wind)energie hebben het terug te halen. De Norned kabel is een groot succes.

https://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/23/solarpower.windpower

https://www.uk.rug.nl/archief/jaargang34/32/07a.php