Presentaties Vereniging voor ZonneKrachtCentrales

20220617 De energietransitie met waterstof uit de woestijn
Srekers: Paul van Son schetst de ontwikkeling van Desertec 1.0 naar 3.0 . Waar eerst het initiatief nog vooral ni Europa lag waardoor het vaak het verwijt Neokoloniasme kreeg, ligt nu het initiatief bij de MENA landen zelf. De woestijnen als Powerhouse voor de wereld.
Diederik Samson: Spreekt over de aangepast GreenDeal (na de oorlog in de Oekraïne) en de rol die waterstof uit de woestijn daarin moet spelen.
Jan Terlouw houdt een vlammen betoog over de noodzaak om snel in actie te komen, een betoog zoals alleen hij dat kan houden.

20210828 Concentrated solar thermal (CST) for heat networks ; The SunOyster power and heat from the sun . Twee interessante presentaties gegeven op de door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales georganiseerde Kennissessie geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie gehouden op 28 augustus in de Agtnietenkapel te Gouda.