links naar CSP-sites

Verenigingen en stichtingen met eenzelfde doelstelling als de onze

20140223 CSPWorldlogoweb_0.jpg
CSP World – Wil het platform zijn voor nieuws op het gebied van Concentrated Solar Power
20170305 logo CSP Today NewEnergyUpdate.png
CSP Today – NewEnergyUpdate. Wil het referentiepunt zijn voor CSP professionals en een hoeksteen voor de communicatie binnen de industrie. Ze organiseert congressen en geeft publicaties uit. Onlangs zijn doelstelling verbreed wat ook tot uiting komt in het nieuwe loge en de nieuwe naam
 

GEZEN stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie. De stichting is de eerste club in Nederland die CSP als belangrijkste vorm van duurzame energie voor de wereld. Onze vereniging onderhoudt warme contacten met de stichting. (Zie wie zijn wij) (Nederlandstalige site)

 

De Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) werd opgericht in 2003 door de Club van Rome en nog enkele organisaties. Samen met het Duitse onderzoeksbureau DLR ontwikkelden ze het concept om energie uit de woestijn te gebruiken voor energie voor de Europese landen en water en elektriciteit voor de woestijnen. Het zogenaamde Desertec concept. Inmiddels is er een stichting opgericht om hetzelfde doel te bewerkstelligen DESERTEC-foundation.

20120404 logo CYPE compleet
 Helaas niet meer actief, bestaat nog als platvorm?
 

CYPE: founding the solar future

CYPE is hét platform for Europese jonge professionals die worden gefascineerd door zonnekracht (CSP). Als lid van CYPE krijg je de kans om je actief bezig te houden met de groeiende CSP-gemeenschap in Europa en deel uit te maken van de snelle ontwikkelingen in deze opkomende industrie. Zie jij toekomst in de zon? Word dan lid van CYPE, hét netwerk van enthousiaste CSP jong professionals.

http://www.desertec-uk.org.uk/
Desertec-UK voorheen TREC-UK bestaat uit een groep vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het ‘DESERTEC’ concept ontwikkeld door  TREC. Ze stellen zich ten doel bekendheid en bewustwording in Engeland en daarbuiten te bevorderen. Bovendien zijn ze geïnteresseerd in de ontwikkelingen en mogelijkheden die helpen om het DESERTEC concept te verwezenlijken. (Engels-talige site)
20170305 logo-DDline-entete Desertec France.png
Desertec-France de officiele vertegenwoordiging van de DESERTEC-foundation in Frankrijk. Vaart in zoverre een eigen koers dat ze als primaire doelstelling gekozen heeft voor toegang tot elektriciteit voor iedereen. Aansluitend bij de VN doelstelling
 
 Australië

Spanje (Geen vrijwilligers maar associatie van fabrikanten)

Niet specifiek CSP maar wel een fantastische doelstelling: zie ook het filmpje.