Nieuws

Onze 10 meest recente nieuwsberichten of artikelen.

 • Thermische technologieën voor de industrie 2 mei 2023
  Onder deze titel werd een webinar georganiseerd door de Duitse vereniging voor geconcentreerde zonne-energie, DCSP en Energy Storage Systems Association, BVES. Er werd aandacht besteedt aan industriële processen koolstofvrij maken met thermische technologieën. Er is dringend behoefte aan thermische oplossingen zoals thermische energieopslag en geconcentreerde zonne-energie. Deze technologieën als onderdeel van een hybride technologieportfolio zijn breed inzetbaar, qua temperatuur en tijd. Tevens was er aandacht voor het potentieel van thermische technologieën voor warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Met de voortschrijdende energietransitie en een toenemend aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het net, is er een groeiende behoefte aan flexibiliteit en net stabiliserende opties.
  Lees verder...
 • Nederlandse “overshootday” 13 april 2023
  Elk jaar bereiken we de "overshoot day" eerder en eerder - de dag waarop we wereldwijd meer natuurlijke hulpbronnen verbruiken dan de aarde in een jaar kan produceren. In 2023 viel deze dag wereldwijd op 28 juli. Dit is een zorgwekkende trend die ons allemaal aangaat. In Nederland is de "overshoot day" zelfs nog eerder dan het wereldwijde gemiddelde, en viel in 2023 op 12 april. Dat betekent dat als iedereen op aarde zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, we ongeveer drie aardbollen nodig zouden hebben om in onze huidige levensstijl te voorzien.
  Lees verder...
 • Nul CO2 uitstoot in 2050? Het kan! 6 april 2023
  Het IEA, International Energy Agency, heeft januari 2023 het NZE,  Net Zero Emission scenario uitgebracht. Dit scenario schetst voor de globale energievoorziening een pad naar nul uitstoot van CO2 in 2050. Dat kan stabilisatie mogelijk maken van de wereldwijde gemiddelde temperatuurverhoging tot maximaal 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Het scenario is gebaseerd op 26 regio’s die representatief zijn voor de hele wereld. Het rapport is gericht op beleidmakers. Het maakt duidelijk dat grote veranderingen nodig zijn en welke bottelnecks zijn te overwinnen.  Opvallend is de verdubbeling van de elektriciteitsproductie, waarbij de waterstofproductie uit elektriciteit zelfs afneemt.
  Lees verder...
 • ‘Groene Waterstof voor alle Namibiërs’ 2 april 2023
  Op zaterdag 25 maart jl. heeft Micha de Roos MSc in de Agnietenkapel te Gouda een drukbezochte lezing gegeven getiteld 'Groene waterstof voor alle Namibiërs' .
  Deze lezing was georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales voor leden en belangstellenden.
  Daar waar het vaak bij groene waterstof gaat om de technische kant van dit onderwerp heeft Micha als industrieel ecoloog bijzondere aandacht besteed aan de sociale, ethische en maatschappelijke kant van de zaak.
  Voor meer over deze leerzame en interessante lezing lees verder...
  Lees verder...
 • Doelstelling Parijs verdwijnt uit zicht. 22 maart 2023
  Volgens het laatste IPCC rapport gaat de klimaatverandering veel sneller dan verwacht. Een aantal zaken zijn al onomkeerbaar, zo zal de zeespiegelstijging alleen maar toenemen ook als we nu stoppen met broeikasgassen uitstoten. De bewijzen voor de relatie tussen extreem weer en klimaatverandering stapelen zich op. De extreme weersomstandigheden komen niet alleen vaker voor maar worden ook steeds heftiger. Er zijn grote regionale verschillen in de opwarming van de aarde en ook in de gevolgen daarvan. Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen rapport van het IPCC (VN). 89 woorden
  Lees verder...
 • VZKC bijeenkomst Agnietenkapel te Gouda 13 maart 2023
  Datum: Zaterdag 25 maart 2023 Tijd: 13:30-17:00 uur Plaats: Agnietenkapel te Gouda
  14:00-14:45 uur; inloop 13:30 uur. Het eerste deel voor leden is de jaarvergadering 2023 van de vereniging.
  15:00-16:00 uur; inloop 14:45 uur. In het tweede deel dat voor leden en belangstellenden is geeft Micha de Roos MSc een lezing over ‘Groene waterstof voor alle Namibiërs’.
  16:00-17:00 uur Netwerkborrel
  Lees verder...
 • Duurzame energie naar Europa, elektriciteitskabels onder zee 5 februari 2023
  Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de plannen van de EU om duurzame energie uit Noord Afrika en het Midden-Oosten te halen steeds urgenter geworden. Recent zijn er drie initiatieven van de grond gekomen, samenwerkingsverbanden om grote hoeveelheden zon- en windenergie naar Europa te transporteren in de vorm van elektriciteit. Dit samen met het enkele jaren geleden gelanceerde plan van het Engelse Xlinks, dat ruim 10 GW zon- en windenergie in Zuid-Marokko gaat oogsten om miljoenen Engelse huishoudens te voorzien. Hiermee komt het aantal grootschalige elektriciteitsverbindingen naar Europa op vier.
  Lees verder...
 • Ontwikkeling duurzame energie in Noord-Afrika 22 december 2022
  Noord-Afrika omvat grosso modo 8 Saharalanden (9 miljoen Km2 oppervlakte, ofwel ca. 220 x Nederland!) Sahara met een bevolking van ca. 250 miljoen mensen. Het is zowel onderdeel van Afrika als het Arabische “MENA’ (Middle East & North Africa) en is Europa’s zuiderbuur. De energietransitie is ca. 2010 (o.a.. door het Desertec Industrial Initiative (Dii Desert Energy) geïnitieerd. De ontwikkeling van grootschalige zonne- en windprojecten is echter pas name sinds 2015, toen deze technologie zonder subsidie concurrerend werd, significant op gang gekomen. Zie verderop de tabellen met hernieuwbare energieprojecten en de waterstof-projecten.
  Lees verder...
 • Geen gascrisis maar warmtecrisis 19 december 2022
  'Waar Europa nu mee te maken heeft, is geen gascrisis, maar een verwarmingscrisis. Warmte is de helft van de energie die in Europa wordt verbruikt en zonnewarmte speelt een cruciale rol in de reactie op deze crisis en de energietransitie, als een schone, concurrerende en betrouwbare warmtebron voor Europese huizen en industrie”, aldus Pedro Dias., secretaris-generaal van Solar Heat Europe, tijdens de lancering van de roadmap in juni. Tegen 2030 zal zonnewarmte naar verwachting 140 GWth aan geïnstalleerd vermogen bereiken en tot 12,1 miljard kubieke meter geïmporteerd gas vervangen.
  Lees verder...
 • Hernieuwbare energie krijgt een turbo door crisis 13 december 2022
  De wereldwijde energiecrisis heeft een ongekend momentum achter hernieuwbare energiebronnen veroorzaakt, waarbij de wereld de komende 5 jaar evenveel hernieuwbare energie zal toevoegen als in de afgelopen 20 jaar. De wereldwijde energiecrisis zorgt voor een sterke versnelling van installaties voor hernieuwbare energie, waarbij de totale capaciteitsgroei wereldwijd in de komende vijf jaar bijna zal verdubbelen. Hierbij zal steenkool als de grootste bron van elektriciteitsopwekking worden ingehaald. Dat is goed nieuws want hierdoor is het wellicht mogelijk dat de doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken alsnog lukt, zegt het IEA in een nieuw rapport.
  Lees verder...