Nieuws

Onze 10 meest recente nieuwsberichten of artikelen.

 • Global Status Report 2019 20 juli 2019 Investeringen in hernieuwbare elektriciteit al jaren groter dan de fossiele versie. Bron REN21 GSR2019 Lees verder...
 • 50 MW CSP centrale in Griekenland 2 maart 2019 Projectontwikkelaar Nur Energy bericht dat een 50 MW CSP torenpowerstation op het eiland Kreta in ontwikkeling is, de eerste in zijn soort in Griekenland. De site op Kreta is een van de gunstigste gebieden in Europa voor zonne-energieprojecten omdat het het hoogste potentieel aan zonne-energie biedt. Griekenland biedt momenteel een feed-in-tarief regeling voor Concentrated Solar Power met een PPA van 25 jaar. Kreta is een autonoom eiland en daarom zijn de elektriciteitsprijzen voor de consumenten op dit moment nog hoog. Een PPA contract is een contract waarbij vaste afspraken gemaakt worden over de prijs van de geleverde elektriciteit over een bepaalde periode. Lees verder...
 • Geconcentreerde zonne-energie langdurig opslaan 17 februari 2019

  Energie uit de zon opslaan voor meer dan een decennium!

  Wetenschappers in Zweden hebben een gespecialiseerde vloeistof ontwikkeld, een thermische zonnebrandstof die energie uit de zon kan opslaan voor meer dan een decennium.

  "Een thermische zonne-energie-brandstof is als een oplaadbare batterij, maar in plaats van elektriciteit doe je er zonlicht in en wordt er warmte, op aanvraag geactiveerd", legt Jeffrey Grossman, ingenieur bij MIT uit.

  Lees verder...
 • Waterstof uit hernieuwbare bronnen 8 september 2018

  08-09-2018   |   De sleutel tot een koolstofarme toekomst?

  Nieuw rapport van IRENA. Terwijl de wereld ernaar streeft om de uitstoot te verminderen, is energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen opgedoken als koploper in de transformatie van koolstofarme energie. Vandaag zijn hernieuwbare energiebronnen verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de mondiale stroomopwekking. In 2017 werd 167 GW (meer dan de totale geïnstalleerde elektriciteits-capaciteit van Brazilië) geïnstalleerd. Toch blijft de rol van hernieuwbare energie in sectoren zoals transport en industrie achter.

  Lees verder...
 • Solar Thermal Electricity – Global Outlook 2016 6 februari 2016

  06-02-2016   |   Een rapport over de mogelijkheden en de toekomst van CSP

  Dit rapport, het vierde in een reeks over elektriciteit op basis van thermische zonne-energie (ook wel aangeduid als CSP) sinds 2003, is uitgebracht door Greenpeace International, SolarPACES en ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association). Het toont aan dat elektriciteit uit zonnewarmte (STE) maar liefst 12 procent van de energiebehoeften van de wereld zou kunnen leveren in 2050. Het laat zien hoe STE miljoenen banen zou kunnen creëren.

  Lees verder...
 • IEA Verdergaande groei energievraag verwacht 27 november 2014

  27-11-2014   |   Niet alleen groei maar ook verandering geeft aanleiding tot stress

  Het rapport, World Energy Outlook 2014, verwacht dat hernieuwbare energie goed is voor bijna de helft van de wereldwijde stijging van de energieopwekking tot 2040, en dat ze kolen als de belangrijkste bron van elektriciteits-opwekking zal inhalen. Windenergie zal goed zijn voor het grootste deel van de groei in de opwekking van elektriciteit, gevolgd door waterkracht en zonne-energie. Als het aandeel van wind- en zonne-PV in de wereld van de elektriciteitsopwekkings-mix verviervoudigt, zal hun integratie een grotere uitdaging worden, zowel vanuit een technisch als commercieel perspectief.

  Lees verder...
 • Opwarming aarde: niet terug te draaien gevolgen? 4 november 2014

  04-11-2014   |   Klimaatrapport: invloed mens onmiskenbaar, nog kans om het in de hand te houden

  Volgens het laatste klimaatrapport stevenen we rechtstreeks af op zeer ernstige gevolgen. De opwarming gaat sinds 1950 sneller als ooit tevoren, de ijskappen smelten vooral de noordpool en het landijs van Groenland. Als gevolgd daarvan krijgen we een zeespiegelstijging van 50 cm tot 1 meter. Als we het niet in de hand houden kan de zeespiegelstijging alleen al ten gevolge van het smelten van het ijs op Groenland met 6 meter stijgen. Het permafrost smelt. De concentratie aan CO2 heeft ongekende hoogte bereikt. Nu al hebben we een temperatuurstijging van 0,8 graad, de grens die men aanhoud als acceptabel is 2 graden.

  Lees verder...
 • Zon en wind gaan fossiel uit de markt drukken 30 januari 2014

  30-01-2014   |   Kostenrace hernieuwbare energie

  De studie van het Fraunhofer instituut trekt deze conclusie voor Duitsland en Spanje in Europa, maar ook in andere landen en werelddelen zoals USA, Zuid-Afrika en Australië. Het rapport richt zich op de concurrentie van stroom uit windparken en zonnekrachtcentrales (PV grootschalig, CSP en CPV) in vergelijking met door fossiele grondstoffen gestookte elektriciteitscentrales. Het beschouwt kostendalingen voor wind, zon vs. (bruin- resp. steen) kolen- en gasgestookte centrales en onderbouwt dat met getallen.

  Lees verder...
 • Energie en klimaat-doelen 2030 23 januari 2014

  23-01-2014   |   Europese commissie komt met teleurstellende doelen voor 2030

  Na de 20-20-20 doelen voor 2020 (20 CO2 reductie, 20% hernieuwbare energie en 20% besparing) komt de Eu nu met nieuwe voorstellen voor de volgende 10 jaar. De doelstelling wordt voor 2030 40% CO2 reductie en 27% hernieuwbare energie. In tegenstelling tot de vorige doelstellingen, die per land vertaald werden naar een nationale doelstelling inclusief boetes als de doelstellingen niet gehaald weren, wordt het nu aan de lidstaten zelf overgelaten om een eigen doelstelling te maken voor hernieuwbare energie.  

  Als je kijkt naar de roadmap voor 2050 waarbij gemikt wordt op 80 tot 95 % hernieuwbare energie, dan lijkt het verschil wel erg groot.

  Lees verder...
 • Energieakkoord definitieve versie 9 september 2013

  09-09-2013   |   Zelfs 14 % hernieuwbaar wordt moeizaam

  De opdracht was, vanwege het regeerakkoord, een energievisie te maken waar 16% hernieuwbare energie in de energiemix van 2020 zou zitten. Voor de vakantie was al duidelijk dat dit volgens de deelnemende partijen niet haalbaar was. Nu komt men op papier uit op 14%, maar de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving en Energie Centrum Nederland geven aan dat het nog maar de vraag is of dit gehaald wordt. Hetzelfde geldt voor de besparing die ingeboekt is op 1,5% per jaar, hetgeen zou betekenen dat we in 2020 100 PJ minder energie zouden gebruiken.

  Lees verder...