Nieuws

Onze 10 meest recente nieuwsberichten of artikelen.

 • Kunststof collector 30% goedkoper 22 maart 2020 HELIOVIS, een klein startend bedrijf uit Oostenrijk heeft een cilindrische zonnecollector gemaakt van drie plastic films. De investeringskosten dalen hierdoor met 30% ten opzichte van een conventionele parabolische trogspiegel. De zonnecollector is gemaakt van drie plastic films; een robuuste basisfilm, een transparante film en een spiegelfilm. De spiegelfilm verdeelt de lange collector in twee luchtdichte kamers die in de lengte door de buis lopen. Kleine luchtdrukverschillen tussen de bovenste kamer en de onderste kamer zorgen ervoor dat de spiegelfilm naar beneden buigt. Hierdoor ontstaat een homogeen spiegelkanaal dat de zonnestraling concentreert op een focuslijn in de bovenkamer. Lees verder...
 • 11% minder kosten door ster ontvanger 2 februari 2020 Ingenieur Cathy Frantz van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt heeft een heel andere vorm ontwikkeld voor de zonne-ontvanger die bovenop de toren in een CSP centrale zit. Volgens haar zal hierdoor de Levelized Cost of Energy van dit soort zonne-energie met 11 procentpunten worden verlaagd. Door de vorm van de ontvanger stervormig te maken, wordt de ontvanger aan beide kanten verhit. Daardoor kan de ontvanger aan hogere temperaturen blootgesteld worden. Zo kan de ontvanger kleiner en goedkoper worden. Lees verder...
 • Global Status Report 2019 20 juli 2019 Investeringen in hernieuwbare elektriciteit al jaren groter dan de fossiele versie. Bron REN21 GSR2019 Lees verder...
 • 50 MW CSP centrale in Griekenland 2 maart 2019 Projectontwikkelaar Nur Energy bericht dat een 50 MW CSP torenpowerstation op het eiland Kreta in ontwikkeling is, de eerste in zijn soort in Griekenland. De site op Kreta is een van de gunstigste gebieden in Europa voor zonne-energieprojecten omdat het het hoogste potentieel aan zonne-energie biedt. Griekenland biedt momenteel een feed-in-tarief regeling voor Concentrated Solar Power met een PPA van 25 jaar. Kreta is een autonoom eiland en daarom zijn de elektriciteitsprijzen voor de consumenten op dit moment nog hoog. Een PPA contract is een contract waarbij vaste afspraken gemaakt worden over de prijs van de geleverde elektriciteit over een bepaalde periode. Lees verder...
 • Geconcentreerde zonne-energie langdurig opslaan 17 februari 2019

  Energie uit de zon opslaan voor meer dan een decennium!

  Wetenschappers in Zweden hebben een gespecialiseerde vloeistof ontwikkeld, een thermische zonnebrandstof die energie uit de zon kan opslaan voor meer dan een decennium.

  "Een thermische zonne-energie-brandstof is als een oplaadbare batterij, maar in plaats van elektriciteit doe je er zonlicht in en wordt er warmte, op aanvraag geactiveerd", legt Jeffrey Grossman, ingenieur bij MIT uit.

  Lees verder...
 • Waterstof uit hernieuwbare bronnen 8 september 2018

  08-09-2018   |   De sleutel tot een koolstofarme toekomst?

  Nieuw rapport van IRENA. Terwijl de wereld ernaar streeft om de uitstoot te verminderen, is energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen opgedoken als koploper in de transformatie van koolstofarme energie. Vandaag zijn hernieuwbare energiebronnen verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de mondiale stroomopwekking. In 2017 werd 167 GW (meer dan de totale geïnstalleerde elektriciteits-capaciteit van Brazilië) geïnstalleerd. Toch blijft de rol van hernieuwbare energie in sectoren zoals transport en industrie achter.

  Lees verder...
 • Solar Thermal Electricity – Global Outlook 2016 6 februari 2016

  06-02-2016   |   Een rapport over de mogelijkheden en de toekomst van CSP

  Dit rapport, het vierde in een reeks over elektriciteit op basis van thermische zonne-energie (ook wel aangeduid als CSP) sinds 2003, is uitgebracht door Greenpeace International, SolarPACES en ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association). Het toont aan dat elektriciteit uit zonnewarmte (STE) maar liefst 12 procent van de energiebehoeften van de wereld zou kunnen leveren in 2050. Het laat zien hoe STE miljoenen banen zou kunnen creëren.

  Lees verder...
 • IEA Verdergaande groei energievraag verwacht 27 november 2014

  27-11-2014   |   Niet alleen groei maar ook verandering geeft aanleiding tot stress

  Het rapport, World Energy Outlook 2014, verwacht dat hernieuwbare energie goed is voor bijna de helft van de wereldwijde stijging van de energieopwekking tot 2040, en dat ze kolen als de belangrijkste bron van elektriciteits-opwekking zal inhalen. Windenergie zal goed zijn voor het grootste deel van de groei in de opwekking van elektriciteit, gevolgd door waterkracht en zonne-energie. Als het aandeel van wind- en zonne-PV in de wereld van de elektriciteitsopwekkings-mix verviervoudigt, zal hun integratie een grotere uitdaging worden, zowel vanuit een technisch als commercieel perspectief.

  Lees verder...
 • Opwarming aarde: niet terug te draaien gevolgen? 4 november 2014

  04-11-2014   |   Klimaatrapport: invloed mens onmiskenbaar, nog kans om het in de hand te houden

  Volgens het laatste klimaatrapport stevenen we rechtstreeks af op zeer ernstige gevolgen. De opwarming gaat sinds 1950 sneller als ooit tevoren, de ijskappen smelten vooral de noordpool en het landijs van Groenland. Als gevolgd daarvan krijgen we een zeespiegelstijging van 50 cm tot 1 meter. Als we het niet in de hand houden kan de zeespiegelstijging alleen al ten gevolge van het smelten van het ijs op Groenland met 6 meter stijgen. Het permafrost smelt. De concentratie aan CO2 heeft ongekende hoogte bereikt. Nu al hebben we een temperatuurstijging van 0,8 graad, de grens die men aanhoud als acceptabel is 2 graden.

  Lees verder...
 • Zon en wind gaan fossiel uit de markt drukken 30 januari 2014

  30-01-2014   |   Kostenrace hernieuwbare energie

  De studie van het Fraunhofer instituut trekt deze conclusie voor Duitsland en Spanje in Europa, maar ook in andere landen en werelddelen zoals USA, Zuid-Afrika en Australië. Het rapport richt zich op de concurrentie van stroom uit windparken en zonnekrachtcentrales (PV grootschalig, CSP en CPV) in vergelijking met door fossiele grondstoffen gestookte elektriciteitscentrales. Het beschouwt kostendalingen voor wind, zon vs. (bruin- resp. steen) kolen- en gasgestookte centrales en onderbouwt dat met getallen.

  Lees verder...