Nieuws

Onze 10 meest recente nieuwsberichten of artikelen.

 • Solar Power around the clock 13 juli 2021 Schone energie op afroep. De Duitse vereniging voor Concentrated Solar Power (DCSP) publiceerde onlangs onder deze titel een helder, overzichtelijk rapport over het hele spectrum van de CSP-technologie en de vele toepassingen in de productie van groene elektriciteit, groene warmte en groene waterstof. In duidelijke schema’s en foto’s wordt de werking van het hele proces uitgelegd, van straling van de zon tot de vele toepassingen. Niet alleen de productie van elektriciteit en waterstof krijgt aandacht, maar ook de minder tot de verbeelding sprekende maar zeer belangrijke toepassingen als warmteopslag, lokale en regionale warmte, zowel bij hoge als lage temperaturen, en proceswarmte in de industrie. Lees verder...
 • Après nous, le déluge? 5 juli 2021 Uitgelekt of niet, de in 2022 geplande officiële presentatie van het IPCC-klimaatrapport zal op enkele nuanceringen na, weinig verschillen van de onlangs uitgelekte versie, die zegt dat de aarde dreigt te “vergaan”, niet in één klap maar stukje bij beetje. Om Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, te parafraseren: “Een kleine stap in temperatuur, een grote stap tegen de mensheid”: de mensheid lijkt in staat het enige tot nu toe in het heelal bekende stukje biotoop, een schilletje atmosfeer van ca. 10 kilometer hoogte met daaronder een lap vaste grond en water, binnen twee eeuwen zodanig te verstoren, dat het leven erin ernstig wordt bedreigd. Lees verder...
 • Alarmerende kloof woorden en daden 26 juni 2021 Nieuw wereldwijd rapport over hernieuwbare energie (Gloabal Status Report 2021) schrijft: “Maak van hernieuwbare energie een belangrijke prestatie-indicator in alle economische activiteiten” Het slechte nieuws: Het aandeel van fossiele brandstoffen in het energiegebruik is voor de 10e achtereenvolgende keer niet gedaald! Absoluut gezien zelfs gestegen. Het goede nieuws: de investeringen in hernieuwbare elektriciteit heeft al jaren de overhand. China is op veel terreinen marktleider (zon, wind en waterkracht). In de elektriciteitsopwekking gaat het redelijk, maar de verduurzaming van de warmtevraag en vooral transport blijven achter. Covid heeft veel investeringen opgehouden toch is hernieuwbare energie gegroeid. Lees verder...
 • CSP-PV goedkoopste optie opwekking elektriciteit Chili 2 mei 2021 Een hybride CSP-PV-installatie met 13 uur opslag is voor Chili de optie met de laagste kosten voor CO2-arme/vrije baseload elektriciteitsopwekking, zeggen onderzoekers van de Fraunhofer Chile Research Foundation in een recent rapport. De onderzoekers vergeleken vier concepten voor hybride elektriciteitsopwekking. De uitkomst was dat de combinatie van een CSP-toren met 13 uur opslag met een PV-installatie een levelised cost of energy (LCOE) van $ 53/ MWh heeft bij een onbelemmerde productie. Een gasgestookte elektriciteitscentrale zou onder normale omstandigheden een LCOE van $ 86/ MWh geven. Lees verder...
 • Noordelijke CSP centrale 29 maart 2021

  Bij Concentrated Solar Power (CSP) centrales denkt men al gauw aan de Sahara of zonovergoten landen zoals Spanje en Griekenland.
  Maar wist u dat een zonnekrachtcentrale zelfs in Nederland en andere landen met veel minder zonneuren kan werken?


  Lees meer over een CSP centrale in een europees land dat nog noordelijker dan Nederland ligt. Het is momenteel zelfs de meest noordelijke CSP centrale ter wereld.

  Lees verder...
 • Focus op warmtetransitie 11 maart 2021 Zonthermie en in het bijzonder Concentrated Solar Thermal (CST) kan in Nederland net als in de ons omringende landen aan de Noordzee en Oostzee een belangrijke rol spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Direct warmte oogsten geeft niet alleen een drievoudige energieopbrengst per oppervlak. Het biedt ook eenvoudiger mogelijkheden voor etmaal- of seizoensopslag. Zowel individueel gebruik per woning als warmtenetten zijn voor de hand liggende eerste toepassingen. De industrie kan tal van thermische processen met CST-warmte uitvoeren. Waarbij dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Lees verder...
 • CSP Clean Power on Demand 24/7 9 maart 2021 Op 3 februari 2021 vond een webinar plaats met dezelfde titel, waarin de schrijvers bovengenoemd rapport toelichtten.
  Sprekers kwamen van de Wereldbank, van IRENA (International Renewable Energy Agency), van het Spaanse Protermosolar , en uit Tunesie.
  Wat vooral opviel was de optimistische toon waarmee men sprak over de ontwikkelingen in de toekomst.
  Hoofdconclusie: Het aantal grootschalige zonne-energiecentrales blijft spectaculair toenemen, en deze ontwikkeling zal voorlopig zo doorgaan. Lees verder...
 • Waterstof(handel) in de energietransitie 26 februari 2021 Op zaterdag 20 maart 2021 organiseert de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales een webinar over de rol van waterstof en de perspectieven van handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa.
  Tijd: 15:00 - 16:30
  Sprekers zijn de heer Frank Wouters MSc en Prof. dr. André Faaij.
  Het webinar zal via Zoom plaats vinden.
  Meld je aan via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl Lees verder...
 • Waterstof is de toekomst 24 januari 2021 Recentelijk heeft Airbus een aantal concepten gelanceerd over hoe het vliegen in de toekomst eruit kan zien.
  Deze nieuwe concepten hebben één ding gemeen, waterstof wordt in het hart van deze vliegtuigen geplaatst.
  Op het eerste gezicht bieden de "concept" -vliegtuigen weinig meer dan een gevoel van déja vu. De ene lijkt opmerkelijk veel op een klassiek commercieel vliegtuig. Een ander lijkt op een vliegtuig met turbopropaandrijving met achtbladige propellers. En de derde is een 'blended wing body', een revolutionair ontwerp dat het afgelopen jaar meer de aandacht heeft getrokken van ingenieurs. Lees verder...
 • CSP voor ontzilting in de kwartfinale 4 november 2020 CSP voor ontzilting in de kwartfinale Vandaag heeft het Amerikaanse Department of Energy (DOE) de 19 kwartfinalisten bekendgemaakt die doorgaan naar de volgende wedstrijd in de Solar Desalination Prize van $ 9 miljoen. De Solar Desalination Prize maakt deel uit van DOE's American-Made Challenges en is bedoeld om de ontwikkeling te versnellen van systemen die thermische zonne-energie gebruiken om schoon water te produceren uit zout water voor gemeentelijk, agrarisch en industrieel gebruik. Lees verder...