Internationaal netwerk voor transport van waterstof groeit snel

De verwachte groei van de mondiale vraag naar waterstof zal het energielandschap en de geopolitieke dynamiek tegen 2030 enorm veranderen.

In December 2023 publiceerde World Pipelines een Dii Desert Energy white paper met voorspellingen: ‘Bulk Transport Options for Green Molecules’, gebaseerd op vele interviews met experts. Volgens dit plan zal het netwerk van pijpleidingen in 2030 33.000 km lang zijn, en groeit het in de twintig jaar erna naar 58.000 km. Waterstof zal vooral getransporteerd worden in de vorm van ammoniak.

Voorspelde waterstofhandelsroutes tegen 20230 en 2050

De drijvende krachten achter de mondiale groei van pijpleidingen zullen waarschijnlijk vooral de Europese Unie, Japan en Korea zijn, omdat daar de urgentie om de CO2 uitstoot te verminderen het hoogst is. Er worden daar grote investeringen verwacht in de waterstof-infrastructuur, vooral in pijpleidingen en opslagfaciliteiten.

Verwacht wordt dat de MENA-regio, de landen rond de middellandse zee, samen met landen als Mauritanië, Namibië, Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, Argentinië en Canada, zich zullen ontwikkelen als belangrijke waterstofleveranciers. Tegelijkertijd streeft de Europese Unie ernaar de traditionele fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare waterstof en heeft zij ambitieuze doelstellingen gesteld voor de binnenlandse productie en import tegen 2030.

Elf MENA-landen, met 74 aangekondigde projecten, waarvan 70 groene H2 gaan leveren.

Door de pijpleidingen zal vooral waterstof stromen in de vorm van ammoniak (NH3). Het kan makkelijk worden opgeslagen bij -33 0C, en heeft een hoge energiedichtheid, ongeveer de helft van die van benzine. Transport kan ook per schip, op dit moment zijn er 114 bulkschepen voor geschikt. Uiteraard moet na aankomst de waterstof weer vrijgemaakt worden door ammoniak te splitsen: cracking.

Geplande (rood) en bestaande pijpleidingen (groen). Veel landen in West Afrika kunnen worden aangesloten.

Bestaande gaspijpleidingen opnieuw gebruiken is voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt van groot belang, hoewel hier nog steeds logistieke uitdagingen bestaan.

Downloaden whitepaper Bulktransportopties voor groene moleculen, click hier: Dii Desert Energy White_Paper-Bulk_Transport_Options