Kennissessie geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie op 28 augustus

Georganiseerd door de Verenigging voor Zonnekrachtcentrales

foto Protarget

Zonthermie en in het bijzonder geconcentreerde zonthermie zijn vrij onbekend in Nederland. De vlakke plaat collectoren worden wel toegepast bij woningen en ook steeds meer bij stadsverwarming. Ook de vacuümbuizen vinden steeds meer hun weg. Maar Geconcentreerde zonthermie wordt in Nederland nog niet toegepast. Dat is merkwaardig want in al ons omringende landen: België , Duitsland, Denemarken en zelfs Zweden wordt het nu al ingezet voor niet alleen warmtenetten, maar ook voor proceswarmte in de industrie..

De Vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseert op 28 augustus een bijeenkomst in Gouda, speciaal voor iedereen die werkzaam is in de warmtebranche of hiermee te maken krijgt. Het doel van deze bijeenkomst is om kennis en ervaringen te delen over deze nog vrij onbekende techniek en de toepassingsmogelijkheden voor duurzame verwarming van de gebouwde omgeving, via bijvoorbeeld warmtenetten, in Nederland. Maar deze techniek kan ook proceswarmte voor de industrie leveren.

Op de bijeenkomst komen voorbeelden uit België en Duistland uitgebreid aan
de orde, door mensen die daar direct bij betrokken zijn. Zie het programma en aanmelding secretaris@zonnekrachtcentrales.nl

Door het zonlicht te concentreren kun je namelijk gemakkelijk hogere temperaturen bereiken.

Voor huishoudens heeft dit het voordeel dat je in principe je gewone radiatoren zou kunnen blijven gebruiken en er ook warm tapwater geleverd kan worden, voor de industrie betekent het dat ze een groot deel van hun warmtevraag (proceswarmte) of koeling uit CST (Concentratied Soilar Thermal) kunnen halen. 

Opmerkelijk is verder nog dat per vierkante meter apertuur oppervlak drie keer zoveel energie geoogst kan worden dan met PV, In ons land met beperkte ruimte een geweldig voordeel. Afbeelding Fraunhofer

Als je verder bedenkt dat  meer dan 50% van onze energiebehoefte uit warmte bestaat, dan begrijp je niet dat onze buitenlandse voorbeelden nog geen navolging gevonden hebben in Nederland. , Zie ook ons rapport Focus op de warmte-transitie