Geen gascrisis maar warmtecrisis

‘Waar Europa nu mee te maken heeft, is geen gascrisis, maar een verwarmingscrisis. Warmte is de helft van de energie die in Europa wordt verbruikt en zonnewarmte speelt een cruciale rol in de reactie op deze crisis en de energietransitie, als een schone, concurrerende en betrouwbare warmtebron voor Europese huizen en industrie”, aldus Pedro Dias., secretaris-generaal van Solar Heat Europe, tijdens de lancering van de roadmap in juni. Tegen 2030 zal zonnewarmte naar verwachting 140 GWth aan geïnstalleerd vermogen bereiken en tot 12,1 miljard kubieke meter geïmporteerd gas vervangen.

Het emissie besparende potentieel van thermische zonne-energie wordt zwaar onderschat. Behoeften aan thermische zonne-energie goed te beschouwen als een alternatief voor investeringen in andere hernieuwbare energiebronnen of zelfs elektrische auto’s. Terwijl alle oplossingen nodig zijn onze decarbonisatie doelstellingen te bereiken, thermische zonne-energie is een laaghangend fruit dat wacht om geoogst te worden.

Thermische zonne-energie heeft een aantal voordelen, om te beginnen zijn er geen bijzondere grondstoffen nodig. Bovenin kunnen die grondstoffen binnen Europa geproduceerd worden. Vanwege deze relatief eenvoudig grondstoffen zijn deze ook goed te recyclen (tot 95 %)

Levelized cost of heat LCOH, vergeleken met prijs duurzame elektiricteit (groen) en fossiele warmte (grijs)

Er is een volwassen markt in Europa die op dit moment zelfs een flinke export kent, met andere woorden als de binnenlandse markt in Europa gunstiger wordt is het relatief eenvoudig om snel op te schalen. Deze markt heeft ook de afgelopen 30 jaar een gestage groei doorgemaakt en daarmee gestage efficiency in de productie.  Zie het overzicht van de kosten per kWh (LCOH)

Het grote voordeel van warmte oogsten is dat het met een veel grotere efficiency gebeurt in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen.

Hetzelfde geldt voor de opslag van warmte die kan zelfs over het seizoen opgeslagen worden met een verlies van slechts 5 tot 10%, terwijl de kosten van de opslag ca 200 keer zo goedkoop is als de opslag van elektriciteit in batterijen. ( € o,40 /kWh tegen over soms € 200 /kWh)

Zonne-energie geschikter voor tapwater dan PV (elektriciteit)

Zonnewarmte geschikter voor districts- stadsverwarming

Zon energie geschitter voor industriële warmte tot 400 graden zelfs het hele jaar door.

(Noot webmaster) Voor temperaturen boven de 90 OC is geconcentreerde zonthermie het meest efficiënt. Het rendement daarvan is veel hoger dan van CSP omdat bij CSP van de warmte elektriciteit gemaakt wordt wat een onrendabele stap is. De rendementen voor thermische rendementen voor CST liggen tussen de 60 en 70 %.

Efficiency verschillende systemen vergeleken – zie ook noot webmaster

Tenslotte geeft het rapport een aantal aanbevelingen om de beschikbaarheid van deze hernieuwbare energievorm die een beetje buiten beeld is gebleven alsnog de plek te geven die het verdient.  429 woorden incl. samenvatting

Naar Solar heat Europe
Lees hier het rapport