Hernieuwbare energie krijgt een turbo door crisis

De wereldwijde energiecrisis heeft een ongekend momentum achter hernieuwbare energiebronnen veroorzaakt, waarbij de wereld de komende 5 jaar evenveel hernieuwbare energie zal toevoegen als in de afgelopen 20 jaar.
De wereldwijde energiecrisis zorgt voor een sterke versnelling van installaties voor hernieuwbare energie, waarbij de totale capaciteitsgroei wereldwijd in de komende vijf jaar bijna zal verdubbelen. Hierbij zal steenkool als de grootste bron van elektriciteitsopwekking worden ingehaald. Dat is goed nieuws want hierdoor is het wellicht mogelijk dat de doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken alsnog lukt, zegt het IEA in een nieuw rapport.

Renewables 2022 IEA
VERWACHTE GROEI HERNIEUWBARE ENERGIE 2022-2027

Zorgen over energiezekerheid als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne hebben landen gemotiveerd om steeds meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind om de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen, waarvan de prijzen dramatisch zijn gestegen, te verminderen. Aldus Renewables 2022, de laatste editie van het jaarverslag van het IEA over de sector.

De oorlog in Oekraïne is een beslissend moment voor hernieuwbare energiebronnen in Europa, waar regeringen en bedrijven het Russische gas snel willen vervangen door alternatieven. De hoeveelheid hernieuwbare energie die in de periode 2022-2027 in Europa wordt toegevoegd, zal naar verwachting twee keer zo hoog zijn als in de voorgaande periode van vijf jaar, gedreven door een combinatie van zorgen over energiezekerheid en klimaatambities. Een nog snellere uitrol van wind- en zon-PV zou kunnen worden bereikt als de EU-lidstaten snel een aantal beleidsmaatregelen zouden implementeren, waaronder het stroomlijnen en verkorten van de tijdlijnen voor vergunningen, het verbeteren van veilingontwerpen en het bieden van meer zichtbaarheid op veilingschema’s, evenals het verbeteren van stimuleringsregelingen om ondersteuning van zonne-energie op het dak.

ANDEEL VERSCHILLENDE BRONNEN  IN ELEKTRICITEITMIX VERWACHTING TOT 2027

Buiten Europa wordt de opwaartse bijstelling van de groei van hernieuwbare energie voor de komende vijf jaar ook gedreven door China, de Verenigde Staten en India, die allemaal sneller beleid uitvoeren en hervormingen op het gebied van regelgeving en markt doorvoeren dan eerder gepland om de energiecrisis te bestrijden. Als gevolg van het recente 14de  vijfjarenplan zal China naar verwachting in de periode 2022-2027 bijna de helft van de nieuwe wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie voor zijn rekening nemen. Ondertussen heeft de US Inflation Reduction Act gezorgd voor nieuwe steun en vooruitzicht op de lange termijn voor de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in de Verenigde Staten.

Lees ook Wordt de energiecrisis een historisch kantelpunt?

Ga hier naar Renewables 2022 van het IEA