Wat zijn zonnekrachtcentrales?

Deze animatie toont de werking van een trog- of ookwel paraboolspiegelcentrale met warmteopslag. Voor het bekijken van de animatie is flash nodig.

Een andere uitleg in het Engels is te vinden op de site van solarpaces: How CSP works, trough, tower, Fresnel and Dish