Maandelijks archief: april, 2024

Solar Heat voor Industriële Processen

De wereldmarkt voor zonnewarmte voor de industrie (Solar Heat for Industrial Processes SHIP) is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. De groei kwam voor een groot deel voor rekening van geconcentreerde systemen.

Spanje en Nederland zijn de grootste leveranciers van zonnewarmtesystemen.

Het aandeel van de concentrerende systemen nam sterk toe. Parabolische troggen, Fresnel-collectoren of concentrerende schotelcollectoren werden gebruikt in 43% van de nieuw geïnstalleerde SHIP-capaciteit. Ter vergelijking: in 2022 was dit slechts 16%.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Duitse bureau Solrico en ondersteund door Natural Resources Canada.

Overshoot-day Nederland 1 April

Nederland was al op 1 april door haar budget heen voor het lopende jaar. Blijkt uit onderzoeksorganisatie Global Footprint Network.

Voor de verschillende onderdelen grondstoffen biodiversiteit emissies ligt het iets verschillend maar daar hebben ze een soort formule voor ontwikkeld. Dat betekent dat wij als Nederlanders 3,5 werelden nodig zouden hebben om in onze behoeften te voorzien.

Vorig jaar was de datum nog 12 april, met andere woorden we zijn er ondanks alle inspanningen niet op vooruitgegaan.