Maandelijks archief: november, 2022

Prijsreductie heliostaten moet prijs CSP verlagen

NREL, het Amerikaanse onderzoekslaboratorium voor hernieuwbare energie en energie-efficiency, heeft samen met de branche organisatie voor ontwikkelaars van heliostaten een routekaart geschreven om de prijs van heliostaten naar beneden te kunnen krijgen.
Heliostaten zijn de spiegels die rondom de torenontvanger staan. Die heliostaten concentreren het zonlicht op het puntje van de toren. Daar worden hoge temperaturen bereikt. Die warmte kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden, waaronder de opwekking van elektriciteit zoals dat gebeurt bij Concentrated Solar Power (CSP).
Het doel is om binnen 5 jaar de prijs van elektriciteit beneden de 5 ¢/kWh te krijgen, inclusief (nacht) opslag! De prijs voor warmte zou dan beneden de 0,8 ¢/kWh komen

Broeikasgas methaan 30% omlaag in 2030

Een klein succesje op de onlangs in Egypte gehouden klimaattop, 150 landen hebben samen besloten iets te doen aan de methaanuitstoot, een broeikasgas dat 84 keer zo sterk is als CO27. Het is verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgassen die door menselijk handelen de lucht in gaan.
De bronnen van methaan zijn wel bekend. Dat komt uit stortplaatsen, de veestapel, uit moerassen, en het komt vrij bij kolen, olie- en gaswinning en te natte landbouw.
Met satelliet metingen kunnen de bronnen precies opgespoord worden. President Biden riep op om iets aan de methaanuitstoot te doen, tot ieders verrassing schoof China ook aan, hoewel die niet zo’n harde toezegging deed kwamen ze wel met een actieplan.

CST goedkoopste optie voor vervanging van fossiele warmte

Volgens Prof Pitz-Paal (DLR) komt het erop neer dat van de vier hernieuwbare opties, CST (Concentrated Solar Thermal) het laagste landgebruik, de laagste kosten zou hebben. Een verrassende uitkomst voor Centraal-Europa – Centraal-Europa heeft kennelijk een adequate zonne-energiebron (1000 W/m2). Hiermee kan met CST warmte met een temperatuur tot 400 ° C, die door veel industrieën worden gebruikt, worden gemaakt. Ook warmtenetten kunnen van deze al dan niet geconcentreerde zonne-energie gebruik maken, blijkt uit verschillende voorbeelden. Ook een combinatie van elektriciteit opwekking en warmte (wkk) behoort tot de mogelijkheden.