Klimaatrapporten

20221101 Klimaatnota 2022 Minister Rob Jetten. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het huidige klimaatbeleid en kijkt daarmee terug naar de voortgang van het afgelopen jaar en de tussentijdse resultaten richting 2030.

2021031 State of Climate Action 2022 | World Resources Institute (wri.org) Dit rapport laat nog eens zien hoever de daden achterblijven bij de beloftes.

20221027 Emissions Gap Report 2022 UNEP Jaarlijks rapport van de United Nations xxx yyy over het verschil tussen de beloftes en de noodzakelijke dating om de 1,5 graad t halen.

20181008 | rapport IPCC GLOBAL WARMING OF 1.5 °C de impact van 1,5 graad temperatuur stijging t.o.v 2 graden.