Agenda

Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) met Herman Wijffels lid van ons comité van aanbeveling.

Datum: zaterdag 26 maart 2022
Plaats: Agnietenkapel, bekijk locatie Nieuwe Markt 100, Gouda
Tijd: 1400-17:00 uur inloop 13:30 Het openbare gedeelte begint om 15:15 inloop 15:00 uur

“De internationale energietransitie met waterstof uit de woestijn”
Bijeenkomst Vereniging voor zonnekrachtcentrales
Datum: vrijdagmiddag 10 juni 2022
Plaats :Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag.
Tijd: 14:00 tot 17:00 uur inloop vanaf 13:30

Paul van Son president Dii Desert energy geeft een inleiding over het ontstaan van het idee energie/ waterstof uit de woestijn

Diederik Samsom is als kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid (EU Green Deal).

De heer Samson zal toelichten of de EU concrete plannen heeft om waterstof uit de woestijn te betrekken, en zo ja hoe deze plannen er dan precies uitzien.

Dr. Jan Terlouw (90 jaar), succesvol politicus en schrijver (Oorlogswinter), is nog steeds zeer betrokken en een graag geziene spreker.

Dr. Terlouw zal zijn visie geven over het belang van de internationale aanpak van de energietransitie.

Een en ander natuurlijk met de nodige Corona voorbehouden.

Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus meld je alvast aan via secretaris@zonnekrachtcentrales.nl. NB aanmelden is sowieso verplicht anders laat heet Huis van Europa u niet toe.