CONCENTRATED SOLAR POWER

CSP oogst de warmte door het zonlicht te concentreren en wekt er elektriciteit mee op uiteraard kun je de warmte ook rechtstreeks gebruiken.

20220225 CSP for a cost effective process heat generation at high latitudes Het gebruik van CSP-installaties om thermische zonne-energie te oogsten om te worden gebruikt als proceswarmte tussentemperatuurniveaus (180 – 300 °C), met DNI-waarden die worden gemeten in
Nederland, op hoge breedtegraad, is een haalbare optie.

20220203 Concentrating Solar Power, Clean Power on demand 24/7. Een rapport van de Wereldbank over de rol van CSP in de energiemix. Het kan het net stabiliseren goedkoper en beter dan PV met flowbatterijen.


20210828 Concentrated solar thermal (CST) for heat networks ; The SunOyster power and heat from the sun . Twee interessante presentaties gegeven op de door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales georganiseerde Kennissessie geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie gehouden op 28 augustus in de Agtnietenkapel te Gouda.

2020501 Cconcentrating solar thermal power plants Een rapport van de Deutsche Luft und Raumfahrt institute (DLER) Het beschrijft alles wat u wilt weten rond dit onderwerp: Warmte, elektriciteit, hernieuwbare brandstoffen.

20210311 Focusdocument Warmtetransitie met geconcentreerde zonthermie Bespiegelingen op een drievoudige opbrengst. Rapport van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales waarin aangetoond wordt dat geconcentreerde zonthermie ook in ons land goed te gebruiken is. Drie keer zo hoge opbrengst per vierkante meter en hogere temperaturen ook geschikt voor de industrie.

20210201 Deze zonneschotel produceer warmte warmte van hogere temperaturen die je zo kunt gebruiken in bestaande CV systemen. Het toalte spiegeloppervlak is 4,3 vierkante meten en hij volgt de zon automatsch.

20200928 Concentrates solar systems in moderate climats. conference paper Beschrijft de toepassingsmogelijkheden van geconcentreerde zonsystemen CST (voor warmte DLR en Universität of Stutgard)) De prijs is vergelijkbaar met die van vlakke plaatcollectoren alleen het temperatuurbereik is veel groten en daarmee de toepassingen.

20191210 De TU-Delft kreeg een subsidie van 2 miljoen vaan het Europees Research Council voor een betere nergie conversie. ” Met deze subsidie zal ik fundamenteel onderzoek doen naar superkritische stromen. Ik zal ook een lab bouwen om onderzoek voor CSP te doen. ” Aldus Dr. Ir. Rneé Pecnik”

Op de Green Challenge 2010 van de Postcode loterij won een solarcooker systeem “SolSource” de hoofdprijs. Je kunt er niet alleen op koken, maar hij kan ook elektriciteit opwekken en is zeer goedkoop te maken met lokaal beschikbare middelen. Zie youtube filmpje (4:15 tot 5:40 min)

Solar Reserve is een Amerikaans bedrijf en heeft een animatiefilmpje over de Cresent Dunes centrale in de staat Nevada. Dit bedrijf bouwt ook in het buitenland, bijv. de centrale ‘Aurora’ in Australië die voor 5 ct/kWh dag en nacht elektriciteit op afroep levert.
Zie ook de gepatenteerde Fortunecooker een Nederlandse vinding van Maarten Romijn. (1000W kookvermogen en 150 W elektrisch.)
Of zie de Solar “Death Ray”: Power of 5000 suns!  gebouwd door een teenager.

GROOTSCHALIG kan dit ook gebruikt worden, maar dan in de vorm van grotere spiegels, zie de vier vormen bij diavoorstelling. Zie ook dit filmpje over CSP.

201409 Analyzing the Global Market for Concentrated Solar Power 2014 van Research en Markets voorspelt een gouden toekomst voor CSP. Met een potentiele bijdrage van 25% in de energievoorziening van 2050

20140728 Een verhaal op Kennislink van Annemiek van Roekel: “De grote getallen van zonthermische krachtcentrales

Het voordeel van deze duurzame energiebron is niet alleen dat hij echt schoon is, maar ook dat hij eenvoudig is. Bovendien kan de warmte gemakkelijk even opgeslagen worden zodat de energie ook beschikbaar is in de nacht. Als je dan de centrale in een land zet waar vrijwel altijd de zon schijnt dan heb je een permanente energieleverancier. CSP heeft dus niet het probleem wat windenergie en overige zonne-energie nu nog hebben: hoe sla je de energie op. (Zie hiervoor b.v. trogspiegel met warmteopslag) of diavoorstellingen-filmpjes (andasol 1)

Meer over deze warmte-opslag vindt u in het artikel: Storing the Sun

Er zijn helaas weinig rapporten in het Nederlands, met uitzondering van het onlangs verschenen boek Woestijnstroom van wetenschapsjournalist Rijkert Knoppers.

Een Nederlandstalige samenvatting van het door TREC (zie links) opgestelde Desertec plan van Dr. Gerhard Knies vindt u hier.

SolarPACES heeft een website met een uitgebreide serie documenten in het Engels.
SolarPACES is een internationale samenwerkings organisatie die teams van nationale experts van de gehele wereld bij elkaar brengt om te focussen op de ontwikkeling en marketing van concentrating solar power systemen. SolarPACES valt onder de paraplu van IEA (International Energy Agency).

Wikipedia heeft een overzicht van bestaande, in aanbouw zijnde en in planning zijnde centrales.
NREL heeft een lijst vooral interessant vanwege de datasheets per project.
De California Energy Commission heeft een interessante lijst van geplande projecten in Californië.
CSP Today heeft een overzicht in kaart gebracht ingetekend op de wereldkaart.