Categorie: Nederlands nieuws

Wat de kranten schreven

CST goedkoopste optie voor vervanging van fossiele warmte

Volgens Prof Pitz-Paal (DLR) komt het erop neer dat van de vier hernieuwbare opties, CST (Concentrated Solar Thermal) het laagste landgebruik, de laagste kosten zou hebben. Een verrassende uitkomst voor Centraal-Europa – Centraal-Europa heeft kennelijk een adequate zonne-energiebron (1000 W/m2). Hiermee kan met CST warmte met een temperatuur tot 400 ° C, die door veel industrieën worden gebruikt, worden gemaakt. Ook warmtenetten kunnen van deze al dan niet geconcentreerde zonne-energie gebruik maken, blijkt uit verschillende voorbeelden. Ook een combinatie van elektriciteit opwekking en warmte (wkk) behoort tot de mogelijkheden.

CST ook in noordelijke landen mogelijk

Tegen de verwachting in komen er ook in noordelijk gelegen landen installaties die werken met geconcentreerd zonlicht. De opvatting, dat dit soort systemen alleen rendabel zouden werken in landen rond de evenaar is sinds enkele jaren achterhaald. Het voordeel van deze ‘Concentrated Solar Technology’ (CST) is dat de energetische opbrengst per vierkante meter een factor drie hoger ligt dan van bijvoorbeeld zonnepanelen. Rijkert Knoppers

Klimaatakkoord doorgerekend

DOELEN WORDEN NIET GEHAALD; KOSTEN VALLEN MEE
De maatregelen in het
klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Met de 600 voorstellen lijkt het belangrijkste doel van het akkoord, 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990, niet haalbaar. Dat staat in de doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Aan: Minister Wiebes van Klimaat

Stapsgewijze doorstart van het Griekse Helios zonne-energieproject
Campagne aangemaakt door Hans Bienfait
Het gaat om een haalbaarheidsstudie van het Griekse zonne-energieproject Helios, te maken door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er moeten zonneparken worden aangelegd in Griekenland zodat Griekenland elektriciteit als exportproduct kan uitvoeren naar de rest van Europa om daarmee zijn torenhoge staatsschuld van 248 miljard euro te helpen aflossen.
Teken de petitie