CST ook in noordelijke landen mogelijk

Tegen de verwachting in komen er ook in noordelijk gelegen landen installaties die werken met geconcentreerd zonlicht. De opvatting, dat dit soort systemen alleen rendabel zouden werken in landen rond de evenaar is sinds enkele jaren achterhaald. Het voordeel van deze ‘Concentrated Solar Technology’ (CST) is dat de energetische opbrengst per vierkante meter een factor drie hoger ligt dan van bijvoorbeeld zonnepanelen. Rijkert Knoppers

Foto Ver, v. Zonnekrachtcentrales – CST inutilities Antwerpen

Drie keer meer per m2                               

“De technologie produceert drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een zonnepaneleninstallatie. Bovendien is het mogelijk om die warmte op te slaan in geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts bruikbaar is,” aldus Peter Vandeurzen, CEO van het in Genk gevestigde Azteq, het vijf jaar geleden opgerichte bedrijf dat deze installatie ontwikkelde. Hij wijst erop dat de spiegels voorzien zijn van een speciale coating, waardoor een reflectie van 95 procent haalbaar is.

De warmte die de zonnespiegels met een totaal oppervlak van 1.100 m2 produceren gaat naar het in Antwerpen gevestigde logistieke bedrijf Adpo (Antwerp Distribution and Products Operations). Dit bedrijf gebruikte tot nu toe gas voor de productie van stoom om tanks en containers te reinigen. Daarvoor zijn temperaturen van meer dan 140° C nodig. De Concentrated Solar Technology (CST) is heel goed in staat deze warmte te leveren. Dankzij de geproduceerde warmte van dit zonnespiegelpark is naar verwachting jaarlijks 500 MWh gasverbruik te besparen.

Liever warmte dan elektriciteit

Het is in principe mogelijk om met dergelijke installaties stoom te produceren en zo elektriciteit op te wekken. Volgens De Haan is het in Nederland aantrekkelijker om warmte te produceren. “Als je eerst stoom maakt, om daarna met een generator elektriciteit te produceren, gaat er twee derde van de energie verloren,” aldus De Haan. “Door direct warmte te maken haal je een hoger rendement. Daarbij is het een groot voordeel dat de warmte eenvoudig op te slaan is. Wij hebben berekend dat we met zonne-energie aan een derde van de warmtevraag in Nederland kunnen voldoen. Dit is mogelijk door het toepassen van zonthermie, met bijvoorbeeld vlakke plaatcollectoren en heatpipes. Maar het grootste deel zou vooral van geconcentreerd zonlichtinstallaties moeten komen. Boven de 80 graden tot ongeveer 400 graden ligt het rendement bij CST-installaties hoger dan bij zonthermie.”

Dit is een samenvatting.

Less het complete verhaal op: Gawalo, 05 okt 2022