Stand van de klimaatactie 2022

26 oktober 2022 Veel landen, regio’s, steden, bedrijven en financiële instellingen hebben ambitieuze toezeggingen gedaan om de klimaatverandering te bestrijden. Echter, er is dit decennium daarboven op een aanzienlijke versnelling van acties nodig om de temperatuurstijging van de aarde binnen de limiet van 1,5 °C te houden. De ‘State of Climate Action 2022’ geeft een uitgebreide beoordeling van de kloof tussen de effecten van de huidige klimaatacties en wat echt nodig is. Zelfs ten opzichte van de recente vooruitgang is er het komende decennium een versnelling in de transformatie nodig op het gebied van energie, gebouwen, industrie, transport, bossen en land, voedsel en landbouw, technologische koolstofverwijdering en financiën.

40 indicatoren

Het rapport vertaalt deze vereiste systeembrede transformaties in 40 indicatoren van vooruitgang, met doelstellingen voor 2030 en 2050. Voorbeelden zijn het uitfaseren van steenkool bij elektriciteitsopwekking en het effectief stoppen van ontbossing. Van de 40 indicatoren die in het verslag worden beoordeeld, ligt op dit moment geen enkele op schema om de doelstellingen voor 2030 te halen. Zes gaan de goede kant op met een veelbelovende maar onvoldoende snelheid, terwijl 21 ook in de goede richting gaan, maar ver onder het vereiste tempo. Vijf indicatoren gaan volledig de verkeerde kant op, terwijl de laatste acht indicatoren niet geëvalueerd kunnen worden door onvoldoende gegevens.

Aandeel koolstofvrije energie groeit nauwelijks

De afgelopen jaren is er een buitengewone groei geweest in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Toch is het aandeel elektriciteit dat wordt opgewekt uit koolstofvrije energiebronnen sinds 2000 netto bijna niet veranderd, omdat de totale elektriciteitsproductie wereldwijd is gestegen. Onverminderde elektriciteitsopwekking op basis van steenkool, hoewel wereldwijd afnemend, blijft in sommige regio’s toenemen, terwijl ook het gebruik van elektriciteit op basis van fossiel gas wereldwijd nog steeds toeneemt. Samen compenseren deze trends de winst in koolstofvrije energie.

Flinke versnelling nodig

Om tegen 2030 op schema te komen van de doelstellingen bij ‘1,5°C’  moet de wereld:

  • de opwekking van kolenstroom zes keer sneller uitfaseren – gelijk aan het met pensioen gaan van 925 kolencentrales van gemiddelde grootte per jaar;
  • de energie-extensivering van gebouwen versnellen:  vijf keer sneller voor commerciële gebouwen en zeven keer sneller voor residentiële gebouwen;
  • de hoeveelheid koolstofdioxide die wordt uitgestoten per ton geproduceerd cement verlagen tot een tiende;
  • het openbaar vervoer uitbreiden, waaronder metro’s, lightrailtreinen en snelle busnetwerken. In wereldsteden met hoge emissies door verkeer gaat het om een benodigde transformatie die zes keer sneller moet zijn dan het huidige tempo;
  • het jaarlijkse tempo van vermindering van ontbossing 2,5 keer versnellen; dit is gelijk aan het per jaar vermijden van ontbossing in een gebied dat ongeveer gelijk is aan alle landbouwgrond in Zwitserland;
  • vijf keer sneller overschakelen op gezondere, duurzamere diëten, door de consumptie van vlees van herkauwers te verlagen tot het equivalent van twee hamburgers per week per hoofd van de bevolking in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië;
  • overheidsfinanciering voor fossiele brandstoffen vijf keer sneller uitfaseren – gelijk aan het verminderen van subsidies met gemiddeld $ 69 miljard per jaar.

Gepubliceerd onder Systems Change Lab, is dit rapport een gezamenlijke inspanning van Bezos Earth Fund, Climate Action Tracker, Climate Analytics, ClimateWorks Foundation, NewClimate Institute, de UN Climate Change High-Level Champions en World Resources Institute.

State of Climate Action 2022 | World Resources Institute (wri.org)

Lees ook de tussenstand van COP 26 een rapport wat gekeken heefft hoe het staat met de blloften van de landen en wt er tot nu toe van terht gekomen is.