Groene waterstof voor de Green deal van de EU

2 x 40 GW Green Hydrogen Initiative

In 2030 kan een kwart van de Europese waterstof behoefte groen zijn bij een verdubbelde vraag

Een breed samengestelde groep van Europese bedrijven en experts lanceerde voorjaar 2020 een plan om de productie van groene waterstof een forse stimulans te geven. Deze European industry association Hydrogen Europe wil vooral de productie van electrolysers flink laten groeien tot 2x 40 GW. Electrolysers zijn nodig om van de duurzame energie, elektriciteit verkregen door zon en wind, groene waterstof te kunnen maken.

20 miljard euro zal hiervoor de komende 5 tot 10 jaar moetenworden vrij gemaakt. De helft te gebruiken in Europa, de andere helft in de Ukraine plus Noord Afrika, op uitstekende lokaties voor de productie van duurzame energie. De groene waterstof die daar geproduceerd wordt, wordt vrooe een deel lokaal gebruikt en de rest kan dan geïmporteerd worden naar de EU.

Met dit plan kan de productie van waterstof verdubbelen in 2030. Bovendien kan de prijs door de enorme toename van de elektrolyse capaciteit snel afnemen. Er is gekozen om niet alleen naar Europa te kijken maar ook naar Noord-Afrika en de Oekraïne omdat daar de omstandigheden voor het goedkoop produceren van groene stroom uitstekend zijn. Bovendien passen ze al in de infrastructuur van het aardgasnet.

Jaarlijks zal 90 Mton CO2 uitstoot worden vermeden, wat aanzienlijk zal bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van de EU. In 2030 zal het daarnaast werkgelegenheid bieden aan 170.000 mensen.

Netwerk binnen Europa van pijpleidingen voor waterstof (oranje) en huidige netwerk (blauw)

Er kan gebruik gemaakt worden van een uitstekende netwerk van aardgas vanuit Afrika en door geheel europa. Er vordt voorgetseld het bestaande netwerk in Afrika uit te breiden met 2500 km, en een capaciteit van 33 GW. De transportkosten zijn in verhouding klein: 0,005 €/kWh, of 0,2 € / kg waterstof. De kosten van groene waterstof zullen op deze manier gelijk worden aan die van de huidige fossiele (grijze) waterstof.

Netwerk van pijpleidingen vanuit Noord-Afrika naar Europa

Verwachte prijzen:

Inmiddels is het plan onderdeel geworden van de Green Deal van Europa

als verdere uitwerking van de Green Deal zijn begin juli twee EU strategieën uitgebracht: 1) een waterstof strategie zie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1296 en een systeem integratie strategie waar middels Power-to-X waterstof uiteraard een belangrijk rol krijgt, zie: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en .

20200415_Green hydrogen for Europe- 2×49 GW- Dii_Hydrogen_Studie2020_v13_SP.pdf